Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Povinně zveřejňované informace

 

Způsob založení

 

 
 

Město Česká Třebová (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích,  ke dni 23.11.1990 a dle § 2 nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 118 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 35 a § 61 zákona o obcích, čl. 2 organizačního řádu MěÚ Česká Třebová).

 
Zodpovídá: Ing. Jiří Mareš
Vytvořeno / změněno: 21.11.2009 / 21.11.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém