Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Amikeco

 

 
 

Co je to esperanto?
 
Esperanto je umělý jazyk, o kterém snili myslitelé lidstva Pascal, Descartes, Tolstoj, Ampér i Komenský. Ti i další toužili po jednotném pomocném jazyku a předpovídali jeho realizaci jazykem umělým. Během doby bylo vytvořeno mnoho umělých jazyků, ale jen esperanto nezaniklo a rozvíjí se dál. Jeho tvůrcem byl varšavský oční lékař Ludvík Lazar Zamenhof. První učebnici vydal v roce l887 a podepsal se doktor Esperanto = /doufající/.
Zajímavé je,že již po třech letech vyšla učebnice esperanta v českém jazyce. Napsal a vydal ji vlastním nákladem Fr.V.Lorenc.
Počet "esperantistů" ve světě rostl, 800 se jich v roce 1905 sešlo na celosvětovém Universálním kongrese ve francouzském městě Boulogne s. m. Letos /2007/ byl Universální kongres v Japonsku. Také naše hlavní město Praha bylo dvakrát místem jeho konání. V roce 1927 a v roce 1995.
Esperanto je asi desetkrát snadnější než jakýkoliv jiný jazyk. Do esperanta je přeloženo mnoho knih. "Babičku"Boženy Němcové znají naši přátelé v Japonsku jen díky esperantu. Esperanto má i svoji vlastní literaturu- knihy vytvořené přímo v esperantu.

 

Esperantský kroužek AMIKECO

Esperanto sdružuje lidi z různých zemí, kteří se dohovoří tímto umělým jazykem a jejichž zájmem je společné přátelství. Na Universálních kongresech se scházejí všichni esperantisté, ale kromě toho se setkávají na menších kongresech esperantisté speciálního zaměření./podle profese, věku, náboženského zaměření.../ a podle svého zaměření utvářejí různé sekce. Ty jsou v naší zemi spojeny v Českém Esperantském Svazu./ČES/

Esperantské hnutí v České Třebové začalo založením "Železničářské sekce" již v roce 1921.Ta byla za 1.republiky spjata se jménem knihaře pana Vaňka, jak bylo možno se dočíst v tehdejších okresních novinách. Nemáme však kromě zpráv v novinách žádné písemné památky z činnosti sekce.
Začínají až v roce 1960, kdy byl založen v Závodním klubu železničářů Esperantský kroužek AMIKECO esperantisty Jindřichem Štanclem, Františkem Jindrou, Jiřím Pištorou a několika, kteří se teprve chtěli esperanto naučit. Členové kroužku spolupracovali a dosud spolupracují s esperantskými kroužky ve Svitavách, Poličce, Lanškrouně, Žamberku. Na akce AMIKECA přijíždějí i esperantisté ze vzdálených míst.
Během trvání kroužku pořádali členové esperantské výstavy v roce 1961, 1962, 1964, 1971, 1987, 1990, 1998.
Od roku 1970 do roku 2005 pořádali esperantisté nekuřácké plesy, které navštěvovali obyvatelé České Třebové i esperantisté z naší země a ciziny.

Mezi esperantisty jsou známé "Esperantské silvestry". Bývají jindy než na konci roku.
Pro esperantisty jsou důležité mezinárodní kontakty, protože prohlubují znalost jazyka a podporují základní zákon esperanta - přátelství. Podle kronik navštívilo kroužek 200 cizinců: nejbližší ze Slovenska, nejvzdálenější z Toga. Členové si dopisovali s příslušníky 40 států, navštívili Univerzální kongresy v Maďarsku, Litvě, Polsku, Rakousku, Francii, Švédsku. Železničářské kongresy v Anglii, Německu, Švýcarsku, Francii, Maďarsku, Rakousku, Španělsku, Rumunsku,Bulharsku. Křesťanské kongresy v Litvě, Maďarsku,Italii, Polsku a Chorvatsku.
Jiří Pištora byl pozván do Francie dokonce dvakrát, aby v esperantských klubech v Bretani vyprávěl o naší zemi.

V roce 1995 vznikla při esperantském kroužku  AMIKECO skupinka dětí, které vyučuje esperanto Zdenka Novotná. Připravili si program z pohádek, písní, tanců, scének ,aby seznámili v jiných zemí pomocí esperanta děti i dospělé s naší kulturou. Každoročně odjíždějí do ciziny a navštívili již Francii, Anglii, Skotsko, Litvu, Belgii, Italii, Chorvatsko, Maďarsko a Polsko.V Litvě za účast mezi litevskými soubory při oslavě státního svátku dokonce získaly pochvalný diplom.
Esperanto je možné učit se v každém věku. Máte-li zájem, ozvěte se na číslo +420 465 534 237 nebo
zn.esperanto@seznam.cz

 

 
Zodpovídá: Admin
Vytvořeno / změněno: 13.1.2010 / 13.1.2010
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém