Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Úřední deska

 

Bc. Petr Vomáčka

vodní hospodářství, lesní hospodářství
 

Vodní hospodářství

 • vydávání vyjádření vodporávního úřadu
 • udělování souhlasů vodoprávního úřadu
 • povolování nakládání s povrchovými a podzmeními vodami - odběry, akumulace, vypouštění
 • povolování  stavby vodních děl
 • povolování užívání vodních děl
 • povolování k některým vybraným činnostem
 • stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
 • povolování vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

Lesní hospodářství

 • prohlašování pozemků za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • udělování souhlasu s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa
 • rohodování o dělení lesních pozemků (kde výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha)
 • odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa
 • stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • pověření k výkonu funkce odborného lesního hopodáře
 
Telefon:
pevná linka: +420 465 500 189
mobilní: +420 736 633 468
E-mail:
oficiální: epodatelna@ceska-trebova.cz
 
Kontakty
 
 

Kontext

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém