Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Úřední deska

 

Co lze vyřídit v kanceláři ověřování a Czech POINT

 

 
 

Kancelář ověřování, stejně jako kontaktní místo veřejné správy Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) naleznete v přízemí hlavní budovy MěÚ, ve dveřích č. 80.

Nejčastějšími službami poskytovanými v kanceláři ověřování je bezesporu legalizace a vidimace. Při ověřování podpisů (legalizaci) se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Správní poplatek za každý podpis činí 30 Kč. Při ověřování listin (vidimaci) se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.  Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Správní poplatek za každou i započatou stránku činí 30 Kč. Ověřování je prováděno na počkání.

Czech POINT zjednodušuje komunikaci občana s veřejnou správou. Právě zde si můžete na počkání ověřit nebo získat data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy. Jedná se především o výpisy z rejstříku trestů FO a PO, katastru nemovitostí (včetně možnosti snímku katastrální mapy), veřejného rejstříku (tzn. rejstříky obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), bodového hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku, živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a také ze základních registrů (tzn. výpis údajů z registru obyvatel, veřejné výpisy údajů z registru osob a další). Správní poplatek za první stránku činí 100 Kč a za každou další započatou stránku 50 Kč.

Další službou Czech POINTu je autorizovaná konverze dokumentů. Při autorizované konverzi dochází k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické, nebo k úplnému převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikne (výstup konverze) má stejné právní účinky jako originál dokumentu (vstup konverze). Správní poplatek za každou stránku listinného nebo elektronického dokumentu činí 30 Kč.

Přes Czech POINT si též můžete zřídit datovou schránku. Žádosti ke zřízení datové schránky a žádosti o znepřístupnění datové schránky (jenž byla zřízena na žádost), jsou vyřizovány bezplatně. Žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových je bezplatná, pokud se neopakuje více jak 1x během 3 let. V opačném případě činí správní poplatek 200 Kč.

Výše uvedené si můžete vyřídit každý pracovní den v provozní době MěÚ.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Lenka Keprtová
Vytvořeno / změněno: 22.2.2017 / 22.2.2017
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém