Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Dnes ve velkém sále kulturního centra jednalo Zastupitelstvo města Česká Třebová

zastupko
Zastupitelé se letos již podruhé sešli v kulturním centru, jehož prostory jsou díky své velikosti k jednání v čase epidemie vhodnější. Po začátku jednání byl novým radním našeho města zvolen pan Mgr. Milan Mikolecký, který v devítičlenné radě nahradí pana Bc. Martina Voleského.
 

 
 
Dalším bodem jednání byla 4. rozpočtová změna letošního roku. Uvedený návrh změny rozpočtu příjmů nepředpokládá změnu celkové výše daňových příjmů města, kdy nižší předpoklad plnění příjmů ze správních poplatků ve výši 300 tis. Kč je nahrazen vyššími příjmy z provozu loterií a výherních hracích přístrojů. Po schválení této rozpočtové změny bylo schváleno také rozpočtové provizorium pro začátek příštího roku. 

Po finančních záležitostech nastal čas na projednání celkem patnácti záležitostí majetkových. Za zmínku stojí především přijatá nabídka výkupu výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK v Bezděkově, který by mohl být v budoucnu využit za účelem rozvoje Domova pro seniory. Změněno byla výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

V části věnované investičním projektům města se zastupitelé věnovali pouze zrušení svého usnesení s prohlášením o zajištění financování rozšíření expozice Velorexů v Městském muzeu Česká Třebová. Odbor rozvoje města a investic následně předložil ještě několik návrhů na změny v územním plánu města. 

V samém závěru jednání došlo také na schválení bezplatného převodu jednoho ze starších automobilů městského úřadu na DDM Kamarád a prominutí penále z dlužné částky jedné z občanek našeho města. Zastupitelé také vzali na vědomí ukončení přechodného období v rámci něhož byly sníženy odměny členům orgánů města.

kc
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 7.12.2020 / 7.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém