Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Přehled dokumentů

Zobrazeno je 25 z celkem 5261 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 211  další stránka >
 
Řazeno sestupně ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
30.10.2020Informace k petici "Za zlepšení parkovacích podmínek na sídlišti Trávník"
Dne 26.10.2020 se v 16:00 hodin sešel na sídlišti Trávník místostarosta Ing. Zelený se zástupci bytových družstev, kteří již v loňském roce (p. Bednář a p. Pecina) přišli s náměty na reorganizaci parkování, i s těmi, kteří se k této iniciativě připojili letošní peticí.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
30.10.2020Zákaz starých kotlů [PDF, 238 kB]
Dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, bude od 1. 9. 2022 zakázáno provozovat spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Příloha č. 11 obsahuje minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje pro oxid uhelnatý (CO), organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) a tuhé znečišťující látky (TZL).
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
30.10.2020Město Česká Třebová vyhlašuje k pronájmu 2 volné byty - byt č. 14 v čp. 2085 a byt č. 3 v čp. 2086 na Semanínské ulici v České Třebové [PDF, 126 kB]Dagmar Hamplová
29.10.2020Video: 75 let základní umělecké školy Česká Třebová
Výuka v hudební škole v České Třebové byla zahájena na podzim roku 1945. Tříčlenné kuratorium vedl učitel Josef Holoubek. Učilo se v náhradních prostorách - učebnách škol a přechodně i v soukromých bytech. Situace se zlepšila, když národní výbor škole přidělil budovu bývalého hotelu Andrlík v Kozlovské ulici. Od roku 1946 byl jmenován prvním ředitelem školy Jaroslav Vaníček.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
27.10.2020Video: Odvlhčení chaloupky Maxe Švabinského probíhá podle plánu
Turisté se v letošním roce do Chaloupky Maxe Švabinského v obci Kozlov nedaleko České Třebové podívat nemohou. Je to způsobeno probíhající rekonstrukcí. My jsme pracím naposledy přihlíželi ve chvíli, kdy byly odkryty podlahy a části stěn. Tentokrát jsme kulturní památku navštívili 16. října, tedy přibližně dva měsíce před plánovaným dokončením úprav.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
27.10.2020Rozhodnutí vydaná dle zákona č. 183/2006 Sb., za období od 01.07. do 30.09.2020
Datum poskytnutí informace: 27.10.2020, datum zveřejnění informace: 27.10.2020
Ing. Věra Pirklová
27.10.2020Co je důvodem přijímání opatření MZ a krizových opatření vlády ČR [PDF, 5,3 MB]
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
26.10.2020Český červený kříž nabízí pomoc s nákupy potravin, léků a hygienických potřeb [PDF, 5,3 MB]
Pomoc je určena pro občany nad 65 let věku a osoby v karanténě.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
26.10.2020Aktuální vyjádření starostky města - 26. říjen
Vážení spoluobčané, začíná další týden a jen těžko lze odhadnout, co nám vše přinese. Bez ohledu na další pravděpodobná omezení jsme na páteční poradě krizového štábu projednali obnovení nabídky seniorům nad 65 let –nákupy domů, pro tyto účely zřízené telefonní linky jsou v provozu. Děkuji také českotřebovským skautům, kteří, stejně jako na jaře, nabídli pomoc. Na jednání rady města 2. 11. bude projednán způsob a forma pomoci drobným obchodníkům a poskytovatelům služeb, kteří museli ze dne na den zavřít obchody a provozovny.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
26.10.2020Spolupráce MŠ U Koupaliště s Komunitním centrem Petrklíč v České Třebové
Od letošního školního roku navázala naše MŠ spolupráci s Komunitním centrem Petrklíč. Toto zařízení pracuje pod vedením koordinátorky pro Pardubický kraj p. Markéty Voleské a má své zázemí na Novém náměstí.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
26.10.2020Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení [PDF, 490 kB]
ve věci stavby vodního díla "Česká Třebová - Obnova vodovodního řadu - Dr. E. Beneše - I. Tyršovo náměstí - ul. Masarykova"
Složka dokumentů: Odbor životního prostředí
Bc. Petr Vomáčka
26.10.2020Odbor dopravy bude vyřizovat žádosti pouze po předchozím objednání
Od 26.10.2020 probíhá vyřizování žádostí na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Česká Třebová v provozních hodinách úřadu, a to pouze po telefonickém objednání za zpřísněných hygienických podmínek.
Ing. Tomáš Hájek
26.10.2020Českotřebovský zpravodaj: listopad 2020
Informační měsíčník města Česká Třebová
Složka dokumentů: Českotřebovský zpravodaj
Mgr. Hana Sychrová
26.10.2020Postup při konání sňatečných obřadů od 22. října 2020
Složka dokumentů: Matrika
Mgr. Naděžda Szüllöová
25.10.2020Zdeněk Pololáník dnes slaví své 85. narozeniny
Zdeněk Pololáník je člověkem, který celý svůj život zasvětil službě hudbě, ať už jako skladatel nebo varhaník. Jeho jméno je také neodmyslitelně spojeno s naším městem, kde se od jeho 70. narozenin v roce 2005 každoročně koná Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka. K zástupu gratulantů k Mistrově životnímu jubileu se tak připojilo také naše město, kulturní centrum a místní Římskokatolická farnost.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
23.10.2020Použité jednorázové roušky do tříděného odpadu nepatří!
V poslední době se zvyšuje množství použitých jednorázových roušek – to je pochopitelné – ale zvyšuje se bohužel také jeho množství v kontejnerech na tříděný odpad (plast, papír). Tam použité roušky rozhodně nepatří. Je třeba s nimi zacházet jako s potenciálně infekčním odpadem, který může být zdrojem nákazy. Připomeňme si tedy pravidla, kterými bychom se měli při likvidaci použitých ochranných prostředků řídit doma i v práci.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
23.10.2020Autobusy v kraji od pondělí najíždí na prázdninový provoz
V souvislosti se zpřísněním opatření proti šíření koronaviru, která jsou platná od čtvrtka 22. října, bude na území Pardubického kraje od pondělí 26. října zaveden v autobusové dopravě letní prázdninový provoz. Ten znamená snížení rozsahu přepravy o přibližně 16 procent. Omezení by měla být platná do návrat žáků a studentů do škol.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
21.10.2020Co pro Vás připravila knihovna na listopad 2020 [PDF, 329 kB]Bc. Pavla Vaňousová
21.10.2020K prvnímu lednu dojde ke změnám ve vedení dvou městských společností.
Dne 6. 10. se uskutečnila dvě výběrová řízení na obsazení postu jednatele městské společnosti TEZA a Vodárenské společnosti Česká Třebová.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
21.10.2020COVID-19: Přehled informačních a krizových linek
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
21.10.2020Zpráva z měření signálu DVB-T2 v České Třebové dne 20.10.2020 [PDF, 135 kB]
Bezprostředně po ukončení provozu všech vysílačů DVB-T v naší oblasti a zapnutí vysílačů DVB-T2 jsme provedli přeměření signálu bezplatného pozemního televizního vysílání v našem městě.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý
21.10.2020Uzavřené veřejnoprávní smlouvy [PDF, 984 kB]
Veřejnoprávní smlouvy - ostatní
Aktualizace k 15.10.2020.
Složka dokumentů: Veřejnoprávní smlouvy
Ing. Věra Pirklová
21.10.2020Výprava 5. Oddílu vodních skautů do Polska s plavbou po Mazurských jezerech
Dne 31.7.2020, před 23. hodinou, se vydalo 45 skautů a skautek na cestu autobusem Student agency, který pro nás přijel k Junáckému domovu v České Třebové. Cílem naší cesty bylo městečko Ruciane Nida na jihu Velkých mazurských jezer. Odtud jsme vyrazili na sedmi půjčených kajutových plachetnicích na naši týdenní plavbu na sever.
Složka dokumentů: Zpravodajství Junák
Ing. Jiří Mareš
21.10.2020Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 19. října 2020 [PDF, 282 kB]
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
Složka dokumentů: Usnesení Rady města rok 2020
Lenka Jelínková
20.10.2020Informace o zrušení soutěže o vytvoření jednotného vizuálního stylu města
V červenci letošního roku vyhlásilo město Česká Třebová veřejnou jednokolovou soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu, jehož základem mělo být nové logo a logotyp města. Na odevzdání návrhů měli zájemci čas do 30. srpna. Po tomto datu se nad došlými návrhy sešla osmičlenná výběrová komise, kterou za tímto účelem zřídila Rada města Česká Třebová.
Složka dokumentů: Zpravodajství města
Jiří Holý

Zobrazeno je 25 z celkem 5261 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 211  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém