Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Finanční odhad letos plánovaných úprav v parku u Krematoria

Českotřebovská veřejnost byla již v průběhu dubna seznámena s předpokládaným harmonogramem úprav v parku u krematoria, které proběhnou v letošním a příštím roce. Dle smlouvy o dílo a v souladu s tímto harmonogramem byl celý prostor dne 10. května bez vad a nedodělků převzat od zhotovitele pěstebních opatření. Do konce prvního pololetí v místě dojde k zahájení kultivace celé travní plochy. Její předpokládaná cena se pohybuje v rozmezí 10 000 – 20 000 Kč.
 

 
 
Ve druhém pololetí pak proběhne náhradní výsadba v uloženém rozsahu, který zahrnuje 9 listnatých a 9 jehličnatých stromů. Na základě orientačního rozpočtu, který byl vytvořen v rámci přípravy projektu, lze předpokládat, že listnaté dřeviny budou do místa osazeny za 45 000 Kč a dřeviny jehličnaté za 63 000 Kč. Výsadba dřevin v parku bude pokračovat i v dalších letech. 

Dále se do konce letošního uskuteční úprava ploch, které přímo navazují k budově krematoria, kde dojde také k dosadbě trvalek a travin. Předpokládaná cena těchto úprav je 50 000 Kč. V prostoru levého atria a jeho bezprostřední blízkosti budou osazeny čtyři lavičky. Tato instalace by měla dle předpokladu stát přibližně 40 000 Kč. Upozorňujeme, že uvedené náklady jsou pouze orientační a velká část prací bude vykonána městskou společností Eko Bi s. r. o. v rámci mandátní smlouvy. Tato společnost ještě v letošním roce také realizuje dílčí revitalizaci na budově obřadní síně.

01
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 23.5.2021 / 23.5.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém