Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Formuláře

 

Formuláře vztahující se k administraci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření, a to jednorázově ve lhůtě splatnosti do 30.04. příslušného kalendářního roku za každou fyzickou osobu, která má ve městě Česká Třebová trvalý pobyt.
 

 
 

Poplatek je možné uhradit: 
  1. bezhotovostně na účet 8010-0000826611/0100, ke správnému přiřazení platby je nutné znát variabilní symbol, který se získá na odboru finančním MěÚ, tel. 465 500 136, 465 500 134,
  2. prostřednictvím SIPO.
  3. po ukončení nouzového stavu také hotově na pokladně Městského úřadu Česká Třebová, 
 
Zodpovídá: Ivana Macháčková
Vytvořeno / změněno: 22.1.2013 / 16.4.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém