Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Hana Hrdličková

ověřování dokumentů, Czech POINT
 

Vidimace, legalizace a identifikace

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie................................ za každou i započatou stránku  30 Kč

Ověření podpisu na listině...........................................................za každý podpis  30 Kč

Vydání Veřejné listiny o identifikaci.............................................200 Kč

 

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy – CZECHPOINT

(výpisy z Katastru nemovitostí, Živnostenského a Veřejného rejstříku – obchodního, nadačního, spolkového…, Rejstříku trestů a Rejstříku trestů právnické osoby, výpis z bodového hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku, ze základních registrů, vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, ...)                                                                                                                        

za první stránku..............................................................................................................100 Kč

za každou další i započatou stránku...............................................................................50 Kč

 

Kopie katastrální mapy...................................................................................................100 Kč

Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů..........................................100 Kč

Autorizovaná konverze dokumentů.................................................................................30 Kč/stránka

Žádost o nové přístupové údaje k datové schránce v době tří let více, než jednou...200 Kč

 
Telefon:
pevná linka: +420 465 500 127
E-mail:
oficiální: epodatelna@ceska-trebova.cz
 
Kontakty
 
 

Kontext

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém