Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Informace ke včerejšímu kácení v lokalitě na Horách

00
Ve čtvrtek 20. května se na sociálních sítích objevilo několik fotografií, které zachycovaly aktuálně probíhající těžební činnost v blízkosti cvičebních prvků umístěných v lokalitě na Horách. V komentářích pod příspěvky bylo město Česká Třebová jakožto vlastník pozemků vyzváno k osvětlení celé záležitosti. To je podnětem ke vzniku tohoto článku, který by měl veřejnosti vysvětlit odůvodnění celé akce a chronologii, ve které byly jednotlivé kroky podniknuty.
 

 
 
Skutečnost, že některé stromy v lokalitě ohrožují návštěvníky cvičebních prvků, byla známa již v průběhu roku 2020, kdy v lokalitě došlo z iniciativy městského odborného lesního hospodáře k bezpečnostním prořezům. Vzhledem ke skutečnosti, že i po těchto zákrocích byla kondice dřevin v blízkosti hojně navštěvovaného sportoviště nevyhovující, byly v této věci letos na jaře podány podněty občanů. Celou záležitostí se dne 21. dubna zabýval také Českotřebovský deník ve svém internetovém vydání. Suché padající větvě zde ohrožovaly sportovce a další návštěvníky lokality. Špatný zdravotní stav stromů před jejich pokácením dokládají také pořízené fotografie. V celé věci se tak rozhodl konat Odbor majetku města MěÚ s cílem zajistit bezpečnost na cvičebních prvcích, která je ve veřejném zájmu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o lesní porost v havarijním stavu, nebyla v tomto případě potřebná hlubší součinnost s Odborem životního prostředí MěÚ a kácení mohlo proběhnout mimo období vegetačního klidu. Stromy ke kácení určil odborný lesní hospodář města. Samotné pokácení těchto třinácti určených stromů na pozemku města provedl jejich nájemce, který na pozemcích města odvádí tuto činnost na základě nájemní smlouvy z roku 2011. 

 Vzhledem k veřejnému zájmu v této záležitosti bude z rozhodnutí vedení města celá věc prošetřena z hlediska zákonnosti postupu a oprávněnosti konání. O výsledku bude veřejnost informována prostřednictvím sociálních sítí a webu města.

01

02

03
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 21.5.2021 / 21.5.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém