Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Úřední deska

 

Ing. Věra Pirklová

tajemnice MěÚ
 

V souladu s § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zřízena v obci s pověřeným obecním úřadem a obci s rozšířenou působností funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce.

Tajemník je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

Tajemník obecního úřadu:

  1. zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
  2. plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
  3. stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu
  4. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  5. vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.

 
Telefon:
pevná linka: +420 465 500 113
mobilní: +420 603 574 637
fax: +420 465 531 159
E-mail:
oficiální: epodatelna@ceska-trebova.cz
 
Kontakty
 
 

Kontext

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém