Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Jak si zřídit adresu pro doručování písemností?

Může nastat situace, že bydlíte na jiné adrese, než na adrese svého trvalého pobytu. Jak si zařídit to, aby vás úřady prostřednictvím základních registrů kontaktovaly na doručovací adrese? Níže je popsán postup, jak toto provést.
 

 
 

Adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa, je referenčním údajem podle zákona o základních registrech. Podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech můžete požádat o zavedení doručovací adresy do informačního systému evidence obyvatel.

Ohlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení, provedete na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu následujícími způsoby:

1.  Občan vyplní formulář „Hlášení adresy pro doručování“ v listinné podobě. Formulář podepíše a předloží doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) přímo na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, nebo

2.  Občan vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem zašle na obecní úřad v místě svého trvalého pobytu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Pokud občan podává žádost v elektronické podobě, podepíše ji uznávaným elektronickým podpisem nebo doručí prostřednictvím datové schránky.

Žádost může také obsahovat datum, od kterého občan žádá o zavedení adresy pro doručování, v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

Za ohlášení, změnu nebo zrušení adresy pro doručování není stanoven žádný správní poplatek.

Všechny připojené úřady k základním registrům si tak vaši doručovací adresu, kterou si podle výše uvedeného návodu zřídíte, zavedou do svého systému a budou vás následně na tuto adresu obesílat.

 
Zodpovídá: Mgr. Eva Kociánová
Vytvořeno / změněno: 19.6.2018 / 19.6.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém