Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Dokumenty města > Odpadové hospodářství

 

Formuláře vztahující se k administraci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření, a to jednorázově ve lhůtě splatnosti do 30.04. příslušného kalendářního roku za každou fyzickou osobu, která má ve městě Česká Třebová trvalý pobyt.
 

 
 

Poplatek je možné uhradit: 
  1. bezhotovostně na účet 8010-0000826611/0100, ke správnému přiřazení platby je nutné znát variabilní symbol, který se získá na odboru finančním MěÚ, tel. 465 500 136, 465 500 134,
  2. prostřednictvím SIPO,
  3. v hotovosti na pokladně Městského úřadu Česká Třebová v jeho úředních hodinách.
 
Zodpovídá: Ivana Macháčková
Vytvořeno / změněno: 22.1.2013 / 16.4.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém