Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Dokumenty města > Odpadové hospodářství

 

Kam s odpadem v České Třebové?

Tak jako je známá věc, že domácí práce jsou vidět až v okamžiku, kdy je nikdo neudělá, podobně to platí i u odpadů: teprve ve chvíli, kdy nejsou včas svezeny či jsou odloženy tam, kde odloženy být nemají, jsou vnímány jako problém. K tomu, aby potíží s odpady bylo co nejméně, může napomoci každý z nás.
 

 
 
Město Česká Třebová na zlepšení situace v oblasti nakládání s odpady stále pracuje – navyšujeme počet kontejnerů (v současnosti 80 hnízd a více než 350 nádob), rozšiřujeme množství komodit, které je možné třídit v rámci sítě kontejnerových stání, připravujeme mnoho nových změn v systému…ale bez spolupráce vás, občanů, by to rozhodně nešlo.
Prosíme vás tedy, abyste nastavený systém nakládání s odpady ve městě využívali naplno – na mapovém portálu webových stránek města Česká Třebová najdete pravidelně aktualizovanou mapu kontejnerových stání, na které snadno zjistíte, kam můžete ve vašem okolí odkládat vytříděné plasty, papír, sklo, kovy, textil, jedlé oleje či vysloužilé elektro. Ostatní druhy odpadu (objemný, nebezpečný, biologicky rozložitelný, stavební…) patří na sběrný dvůr - sedačky u popelnic městu opravdu nesluší.

Trendem poslední doby (a zcela oprávněně) je důraz na předcházení vzniku odpadů. Kouzlo je skryté v maličkostech – nosíme si své tašky na nákup, nepoužíváme jednorázové sáčky, přemýšlíme o nezbytnosti nákupu nových věcí, dokud dobře fungují ty staré. Množství odpadů se zvyšující se spotřebou domácností roste, s tím rostou i nároky na fungování systému nakládání s nimi a samozřejmě stoupají i náklady na tento systém. Důsledné třídění a zodpovědné chování pomáhá udržet tyto náklady na rozumné úrovni. Zatímco větší množství vytříděných využitelných složek odpadu přináší do rozpočtu prostředky, černé skládky naopak prostředky z rozpočtu odčerpávají (a jako černá skládka jsou v tomto kontextu vnímány veškeré odpady odložené mimo nádoby). Je tedy na nás, kterou cestou se vydáme.

Celkové náklady na odpadové hospodářství města jsou značné – v loňském roce dosáhly téměř 17 milionů. Zahrnují v sobě zejména svoz komunálních odpadů (černých popelnic), svoz tříděného odpadu, provoz sběrného dvora, jarní a podzimní svoz kontejnerů na bioodpad, svoz odpadů chatových oblastí a likvidaci černých skládek. Konkrétní náklady na jednotlivé položky a jejich růst během posledních let si můžete prohlédnout v tabulce. Na rozdíl od těchto nákladů ale zatím neroste poplatek pro občany – i v roce 2020 zůstává na stejné výši, tedy 588 Kč za poplatníka. Podrobně problematiku tohoto poplatku řeší obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

tabulka 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 14.1.2020 / 14.1.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém