Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Organizace, služby > Sport > Sportovní kluby a spolky

 

Klub českých turistů

 

 
 

Odbor KČST vznikl v roce 1922, úředně byl zaevidován počátkem roku 1923 do tehdejší župy Českomoravské vysočiny. Již v roce 1934 dosáhl odbor nejvyšší členské základny v počtu 450 členů. Z těch, kteří se nejvíce zasloužili o činnost a propagaci turismu v České Třebové, lze uvést tato jména: Vladimít Kapoun, Bohuslav Štangler, Josef krbec, František Lukavský, Antonín Kunst, Eduard Spirman, Karel Lom, Jan Felcman, František Vrbický a další. Vrcholem činnosti této turistické generace byla výstavba dřevěnné rozhledny a turistické chaty na Kozlovském kopci v roce 1933 a po následné přestavbě v roce 1936 byla chata pojmenována chatou Maxe Švabinského. . Součástí odboru byl také odbor lyžařů, který organizoval různé závody i župní přebory. Skupina značkařů postupně vyznačovala pěší trasy i v dalekém okolí města, z nichž většina i dodnes slouží k turistickým výletům a orientaci v přírodě. V době tzv. Protektorátu pokračovala činnost dle upravených stanov a nařízení.

Po roce 1945 a letech následných byl odbor turistiky začleněn do TJ Lokomotiva Česká Třebová. V tomto období stáli v čele odboru učitel Josef Stolín (zavedl organizaci zápočtových cest dle podmínek vydaných Svazem turistiky ČSTV, k získávání výkonnostních tříd, a při odboru založil i oddíl orientačního běhu) Pokračovatelem byl Miloslav Neruda, který stál v čele odboru více jak 15 let. Měl velkou zásluhu na vzniku i organizování největší akce odboru "Putování za třebovským kohoutm" i na družební spolupráci s turisty a přáteli z Horní Lhoty na Opavsku.

Odbor včetně turistického oddílu mládeže měl v průměru až 370 členů. Kolektivy a skupiny se zúčastňovaly vícedenních putování "Okolo ČSR", plnění podmínek "Turista ČSR", celostátních turistických srazů a dálkových pochodů. Ve spolupráci s odborem Lanškroun se konaly pravidelné zimní lyžařské "Přejezdy Jeseníků". Oddíl orientačního běhu po několik let organizoval akci "Buď fit s mapou". Se svým bratrem Otakarem Nerudou vytvořili vycházkový okruh "Liščí stopou" s výchozím místem v parku Javorka.
V období, kdy stál v čele odboru Miloslav Neruda, získal odbor turistiky řadu ocenění a počtem členů se řadil v okresním měřítku na druhé místo. Miloslav Neruda zůstal věren českotřebovské turistice až do konce svého života. Celé toto období let 1956 až 1989 je považováno v turistické činnosti za nejproduktivnější v historii českotřebovské turistiky!

V roce 1990 přešel odbor turistiky z TJ Lokomotiva do obnoveného KČT. Činnost se řídí stanovami ústředí a odbor je součástí oblasti Pardubický kraj. Stávající výbor odboru se snaží udržet činnost na přijatelné úrovni a dle možností zajišťovat některé akce pro veřejnost. Vždyť postupem let členská základna poklesla na stávajících 58 členů z 90 % seniorského věku.

Akce pro veřejnost

Hlavní akcí je tradiční "Putování za třebovským kohoutem" konané každoročně v měsíci květnu. Je to turistická akce dvoudenní pro pěší i cykloturisty,trasy i pro děti a rodiče.

Za účelem propagace města i okolí vydal odbor pro širokou turistickou veřejnost tyto záznamníky:

Českotřebovsko I. a II.
Ústeckoorlicko
Českomoravské mezihoří
Městský okruh (IVV)
Příměstská trasa (IVV)

Turisté z ČR i SR plní podmínky udané v těchto záznamnících k získání oblastních turistických odznaků a ocenění IVV. V současné době dle evidence plní tyto podmínky již 2100 turistů z toho 1250 je nositeli jednotlivých ocenění.
pro veřejnost zajišťují členové odboru pravidelné služby u rozhledny na Kozlovském kopci, na kterou každoročně vystoupí až 5000 návštěvníků.

Dalšími akcemi pro veřejnost jsou:
Zimní táboření na Kozlovském kopci, cylistické akce.
Nejvyšší počet účastníků na akcích odboru má "Putování za třebovským kohoutem". Za uplynulých 29. ročníků činí celkový počet účastníků 46 957. V současné době se pohybuje účast na akcích odboru v průměru 1200 turistů ročně.

Vlastní činnost
Členové našeho odboru, dle ročního plánu i mimo něj, absolvují za rok celkově až 20 000 km, z toho 11 000 km pěší trasy, 8 000 km cyklo a 1 000 lyžařské. Výkonnostní turistiku provádí tito členové: Květa Čípová, Zdeněk Černý, Rudolf Fibigar, Zdeněk Huška, Eliška Kodýtková, Iveta Trčková, Josef Trčka a František Uma. Většina je nositelem výkonnostního odznaku zlatého a diamantového.

Úsek značení: Pravidelná obnova pěších turistických tras ve značkařském obvodu Česká Třebová, instalování turistických směrovek a zabudování rozcestníků a stojanů s rámy turistických map. Tuto činnost zajišťují manželé Fibigarovi, značkaři obvodu. Úsek cyklo-značení zajišťuje Zdeněk Černý.

 
Zodpovídá: Admin
Vytvořeno / změněno: 25.11.2009 / 25.11.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém