Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Komunikace městské policie s veřejností

 

 
 

V únorovém čísle Českotřebovského zpravodaje byla mimo jiné otištěna výroční zpráva městské policie za rok 2019. Její zveřejnění vyvolalo reakce v jiném regionálním médiu a na sociálních sítích, které se zabývaly především současným způsobem komunikace městské policie s veřejností. K vysvětlení současného stavu je ovšem nejprve nutné krátké ohlédnutí do předchozích let. Od roku 2000 komunikovala s občany Městská policie Česká Třebová prostřednictvím svého tiskového mluvčího. Touto funkcí byl pověřen tehdejší zástupce velitele, který v rámci této agendy plnil řadu úkolů, včetně vypracovávání výročních zpráv a publikování příspěvků na městském webu a k tomuto určené rubrice městského periodika. Tento model se ovšem neosvědčil, protože tiskový mluvčí v rámci svých příspěvků začal postupem času upřednostňovat své osobní názory před oficiálními stanovisky městské policie. Současně docházelo ze strany tohoto pracovníka k opakovaným porušováním pracovního řádu městské policie, která nemůžeme více komentovat. Vzhledem k výše uvedenému a skutečnosti, že v této době již bylo vypsáno výběrové řízení na novou pozici mediálního asistenta města Česká Třebová, bylo rozhodnuto o odvolání tohoto pracovníka z funkce tiskového mluvčího bez náhrady a následně i z funkce zástupce velitele. Jejím výkonem byli nově pověřeni jiní dva strážníci městské policie. Po krátkém působení tohoto zaměstnance, jakožto řadového strážníka, byl pracovní poměr na jeho žádost ukončen. Prezentaci činnosti místní samosprávy, včetně městské policie, nyní zajišťuje především mediální asistent města v součinnosti s velitelem útvaru. Nejčerstvějšími výstupy, které z této spolupráce vzešly, jsou například články otištěné v únorovém a lednovém vydání Českotřebovského zpravodaje, jako reakce ke stížnosti občanů na provoz v lokalitě Benátky. Městská policie v letošním roce také uspořádala besedy se žáky ZŠ Nádražní a ZŠ Habrmanova, kde prezentovala svoji činnost a také probírala dětem blízkou problematiku bezpečnosti silničního provozu, šikany, kybernetické bezpečnosti a prováděla protidrogovou prevenci. Podobné besedy zároveň probíhají i na mateřských školách. Počínaje březnovým číslem je také obnoveno vydávání příspěvků MP v Českotřebovském zpravodaji.

 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 26.2.2020 / 26.2.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém