Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Krizový štáb ORP Česká Třebová

pracovní orgán starosty

Základní informace o krizovém štábu obce s rozšířenou působností Česká Třebová

V souladu s ustanovením § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 12, 13 a 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením čl. 3, odst. 3 Směrnice Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce zřídil starosta města dne 01.05.2012 Krizový štáb obce s rozšířenou působností Česká Třebová.

Krizový štáb ORP je pracovním orgánem starosty obce s rozšířenou působností k řešení mimořádných událostí a krizových situací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

 
Krizový štáb ORP má následující složení:
 • členové Bezpečnostní rady ORP Česká Třebová,
 • členové Stálé pracovní skupiny krizového štábu, což jsou zejména určení referenti MěÚ Česká Třebová,
 • zástupci složek integrovaného záchranného systému a v případě potřeby další odborníci způsobilí podílet se na řešení mimořádné události nebo krizové situace.
Krizový štáb ORP plní zejména následující úkoly:
 • projednává a navrhuje starostovi možnost řešení krizové situace, na základě podkladů členů Bezpečnostní rady ORP a Stálé pracovní skupiny krizového štábu,
 • analyzuje a hodnotí situaci na postiženém území s využitím podkladů poskytovaných správními úřady a zpracovává návrhy na opatření,
 • eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků,
 • organizuje ochranu obyvatelstva postiženého území,
 • dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací,
 • zpracovává informace pro hromadné informační prostředky,
 • udržuje spojení, prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, s místem nebo místy zásahu,
 • udržuje spojení s krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedících obcí a případně ústředním krizovým štábem.

Krizový štáb je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí, týkajících se mimořádné události nebo krizové situace. Svolání krizového štábu provádí zejména KOPIS IZS zejména v případě, kdy:

 • je vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav pro celé území státu nebo pro správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • je vyhlášen stav nebezpečí pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností nebo pro jeho část,
 • jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací na základě žádosti velitele zásahu,
 • je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra ČR při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), nebo
 • je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).
 
 
 
Kontakty
 
Rozbalit celý strom kontaktů | Zobrazit v tabulce
 
 

Kontext

Umístění: Organizační složky > Město Česká Třebová > Orgány zřizované starostou města > Krizový štáb ORP Česká Třebová

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém