Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Facebook města
 


Cesta: Titulní stránka

 

Mgr. Lenka Špaisová

odpadové hospodářství
 

Odpadové hospodářství

  • udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (pro původce odpadu, který produkuje do 100 tun nebezpečného odpadu za rok)
  • vedení a zpracování evidence odpadů a způsobu nakládání s nimi
  • podávání informací o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití odpadů
  • vydávání vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska nakládání s odpady a k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby
 
Telefon:
pevná linka: +420 465 500 187
E-mail:
oficiální: epodatelna@ceska-trebova.cz
 
Kontakty
 
 

Kontext

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém