Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

MHD pro Českou Třebovou jako téma bakalářské práce

Z podnětu vedení města Česká Třebová vznikla na Dopravní fakultě Jana Pernera při Univerzitě Pardubice bakalářská práce, jejímž cílem bylo navrhnout systém MHD pro naše město. Práce se ujal Jan Škubal, který nejprve analyzoval současnou obsluhu linkovými autobusy, vypracoval návrh řešení obsluhy města městskou hromadnou dopravou a závěrem provedl vyhodnocení návrhu po technické stránce.
 

 
 
Analýzou bylo zjištěno, že současné linky pokrývají většinu území města. Nejvýznamnější lokalitou bez zastávky v docházkové vzdálenosti je sídliště Křib, které v roce 2011 přišlo o nejbližší zastávku z důvodu jejího nevhodného umístění v křižovatce. Dále bylo zjištěno, že linkové autobusy obsluhují kvůli šířce komunikací v centru města pouze jeho okrajové části a malý městský autobus by mohl s délkou pro 9 metrů obsluhovat také střed města, kde by však muselo dojít ke zbudování nových zastávek. V návrhové kapitole je představen koncept linkového vedení, které by doplňovalo stávající a pro město finančně výhodné linky provozované kraje. Základní myšlenkou konceptu je zavedení hlavní linky v trase Sídliště Lhotka – centrum města – sídliště Křib – Terminál Jana Pernera a doplňkové linky v trase Terminál Jana Pernera – Sídliště Borek. Pro obě linky byly vypracovány dvě varianty jejich vedení. Celkem je pro Českou Třebovou navrženo 10 nových zastávkových stanovišť. Taková stanoviště by měla vzniknou na Novém náměstí a sídlištích Lhotka, Křib a Borek. V návrhové části práce je také představen jízdní řád obou linek, ve kterém je navrženo celkem 39 spojů na základní a 14 spojů na doplňkové lince, ze kterých by mělo být 12 spojů vedeno jako prodloužení základní linky. Provoz by byl v takovém případě zajišťován jedním autobusem a dvěma řidiči. 

 Návrh systému MDH bude v nejbližší době prezentován zástupcům vedení města Česká Třebová a následně proběhne veřejné projednání realizovatelnosti a úprava návrhu do finální podoby. Česká Třebová by se tak v budoucnu mohla zařadit mezi další města obdobné velikosti našeho regionu, která již MHD pro své občany zajišťují, jako je Litomyšl, nebo Ústí nad Orlicí, kde se provoz MHD osvědčil. 

Kompletní bakalářská práce Jana Škubala a zhodnocení ekonomických nákladů  naleznete v připojených souborech.
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 18.11.2020 / 18.11.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém