Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Na cyklostezce do Rybníka se již pracuje

podhorka
Již v listopadu minulého roku bylo zhotoviteli předáno staveniště nové cyklostezky, která propojí Českou Třebovou a nedalekou obec Rybník přes oblast Podhorky.
 

 
 
Ještě v závěru roku tak mohly proběhnout některé základní zemní práce, jelikož jejich započetí bylo podmínkou pro udělení dotačního titulu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládané náklady na akci jsou 18 150 000 Kč, ze kterých je téměř 10 900 000 Kč považováno za uznatelné. Dotace pokryje celkem 85% těchto uznatelných nákladů, neboli téměř 9 250 000 Kč. Zbytek uznatelných nákladů bude dle smlouvy o spolupráci města Česká Třebová a obcí Rybník, kterou zastupitelé schválili na svém prvním zasedání v tomto volebním období, hradit naše město. Neuznatelné náklady budou hradit obě obce dle jejich rozsahu v jednotlivých katastrech. 

Celková délka cyklostezky by měla být dlouhá přibližně 0,9 kilometru, přičemž v katastru města Česká Třebová budou ležet její dvě třetiny. Součástí projektu je kromě stavby samotné cyklostezky také účelová komunikace s parkovištěm pro osobní vozidla, odpočinkový prostor s lavičkami, stoly a odpadkovými koši, lávka přes řeku, veřejné osvětlení a sadové úpravy. K samotné realizaci stavby bude docházet v průběhu letošního roku. Předpokládaný termín dokončení stavby je konec října 2021.

01

02

03
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 1.2.2021 / 1.2.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém