Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Nové ceny vodného a stočného, plánované opravy a investice Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. (VSČT) v r. 2021

Od 1.1.2021 vstupují z rozhodnutí valné hromady VSČT (funkci společníka vykonává za Město Česká Třebová v tomto orgánu rada města prostřednictvím starostky města) v platnost nové ceny vodného a stočného v České Třebové a jejích místních částech Kozlov, Skuhrov, Svinná, v obci Přívrat a obci Němčice - Zhoř. V uvedených lokalitách byly od 1.1.2021 schváleny následující ceny vodného a stočného.
 

 
 

vodné celkem 34,90 Kč/m3 + DPH ( cena vodného vč. DPH 10% celkem 38,39 Kč/m3 ),
stočné celkem 32,10 Kč/m3 + DPH ( cena stočného vč. DPH 10% celkem 35,31 Kč/m3).

V r. 2021 dochází proti roku 2020 ke zvýšení cen vodného a stočného ze strany VSČT celkem o 6,7 % bez DPH. Zatímco u vodného je nárůst ceny pouze 0,7% nad předpokládanou inflaci za r. 2020 (pravidla, stanovená rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR v souvislosti s obdrženou dotací na výstavbu kanalizace a rekonstrukcí ČOV v České Třebové, meziroční nárůst cen vodného a stočného nařizují ve výši min. 2% nad předpokládanou inflaci) vyšší nárůst ceny je zřejmý u stočného, kdy do ceny byly promítnuty zvýšené náklady společnosti na nově zavedený poplatek státu za vypouštění odlehčených odpadních vod z čistírny odpadních vod. Tento poplatek byl státem stanoven v samotném závěru roku 2019 a pro VSČT s.r.o. představuje ročně náklady navíc ve výši cca 1700 tis. Kč.

V r. 2021 je v ČR předpokládána podle dostupných údajů průměrná cena vodného a stočného ve výši cca 92
Kč/m3 vč. DPH ve výši 10%. Proti ceně vodného a stočného v České Třebové bude stejně jako v minulých letech  průměrná cena v ČR vyšší  cca o 25%.

Ve schváleném plánu oprav a investičních akcí společnosti na rok 2021 budou jako finančně nejrozsáhlejší realizovány  opravy vodovodních rozvodů v Kozlově, opravy vodovodu v ul. U Podhorky, ul. Bratří Čapků, ul. Nábřeží Míru, oprava kanalizace ul. Čechova a ul. Bratří Čapků. Nejvýznamnějšími investičními akcemi jsou rekonstrukce vodovodu v ul. Masarykova, rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií v ul. Pražského a ul. Smetanova.  Jednotlivé opravy a investiční akce vč. splácení jistiny úvěru společnosti na rekonstrukci ČOV  byly valnou hromadou schváleny v celkovém předpokládaném rozsahu 23.315,0 tis. Kč.

Ing. Jiří Šilar, jednatel VSČT s.r.o.

 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 16.12.2020 / 16.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém