Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

O prázdninách probíhají práce na všech třech základních školách ve městě

01
Letní prázdniny jsou i tento rok využity na základních školách v České Třebové k takovým pracím, které by jen těžko mohly proběhnout v průběhu řádného školního roku.
 

 
 
Letní prázdniny jsou i tento rok využity na základních školách v České Třebové k takovým pracím, které by jen těžko mohly proběhnout v průběhu řádného školního roku. Ze zmiňovaných probíhajících investičních akcí na školách je aktuálně z čistě finančního pohledu tou největší výměna vzduchotechniky ve školní jídelně ZŠ Habrmanova, kterou hojně ke stravování mimo letní měsíce využívá také veřejnost. Investiční projekt zahrnuje kromě již proběhlé demontáže stávající vzduchotechniky a následné montáže vzduchotechniky nové také montáž větracího stropu včetně nových svítidel a rekonstrukci sociálního zařízení. Předpokládaná cena investice je celkem 6 737 000 Kč. Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu bude částka vynaložená městským rozpočtem nižší o téměř 5 200 000Kč. Předpokládaný termín předání hotového díla je 27. srpna letošního roku.

Celkem dvě investiční akce probíhají na prvním stupni ZŠ Ústecká, kde jsou měněna svítidla v 3. nadzemním podlaží a svojí druhou etapou pokračuje rekonstrukce hygienického zařízení. V minulém roce byla v rámci první etapy prací zrekonstruována WC pro chlapce. Letos se nových toalet dočkají také dívky. Investice zahrnuje i výměnu oken a opravu fasády v zadní části budovy směrem do zahrady. Celková cena druhé etapy těchto prací je 4 921 000 Kč, které jsou hrazeny kompletně z městského rozpočtu. Ten vykrývá také druhou samostatnou investiční akci v tomto objektu. Konkrétně se jedná o výměnu svítidel, která zahrnuje také výměnu silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Předpokládaná cena výměny je 350 000 Kč. Rovněž práce na ZŠ Ústecká budou dle harmonogramu ukončeny ještě před začátkem školního roku.

Na ZŠ Nádražní momentálně probíhá pouze jedna investiční akce, která však budou ještě do konce července doplněna o další dvě. První zmíněnou a již probíhající rekonstrukcí je modernizace prostor školní knihovny, která zahrnuje rovněž dodávku nábytku a počítačové techniky. Předpokládaná cena této investice je 500 000 Kč. Prostřednictvím Místní akční skupiny Orlicko se podařilo zajistit finanční dotaci ve výši téměř 350 000 Kč. Práce ve školní knihovně budou hotové do 13. srpna tohoto roku. Další investiční akcí, která se bude týkat druhého stupně ZŠ Nádražní, bude oprava plochých střech nad šatnami, školní jídelnou, kuchyní a nad galerií tělocvičny. K této opravě dochází za účelem nápravy hydroizolační funkce střechy, která se postupem času ukázala jako nedostatečná. Celkem by tato oprava měla vyjít městský rozpočet na 1 650 000 Kč. Její zakončení je plánována na 30. září letošního roku a je tak pravděpodobné, že některé úkony budou na střeše ZŠ Nádražní probíhat i začátkem školního roku. Poslední prázdninová investiční akce na ZŠ Nádražní se bude odehrávat v budově prvního stupně, kde dojde k rekonstrukci sociálního zařízení. V jejím rámci bude provedena modernizace vnitřních prostor a výměna zařizovacích předmětů chlapců. Předpokládaná cena této investice, která rovněž bude kompletně hrazena z městské pokladny, bude 700 000 Kč.

01

02

03

04

05

06

07
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 18.7.2021 / 18.7.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém