Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Obecně závazná vyhláška 2/1999 o zřízení městské policie

 

 
 

Městské zastupitelstvo Města Česká Třebová dne  15.12.1999 schválilo v souladu s ust.§ 14 odst. 1, písm. o, ust.§ 36, odst. 1, písm. k a ust.§ 16, odst. 1 zák. č. 367 / 1990 Sb., o obcích, v platném znění a ust § 1 odst. 1 a ust. § 27 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Zřízení městské policie

 

čl. 1

Městské zastupitelstvo Města Česká Třebová zřizuje městskou policii.

 

Organizace městské policie

 

čl. 2

Při své činnosti městská policie postupuje v souladu se zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění.

 

čl. 3

Organizační struktura městské policie, organizace práce a pracovní řád je dán vnitřním organizačním a pracovním řádem.

 

čl. 4

Služebna městské policie je zřízena v budově Městského úřadu v České Třebové.

 

Stejnokroj a vybavení

 

čl. 5

1/ Stejnokroj městské policie se sestává z černé kožené bundy (pro zimní období zimní černé bundy), světle modré košile s dlouhým nebo krátkým rukávem a černou vázankou, černých kalhot, černé obuvi, černé osmihranné čepice nebo baretu se znakem České republiky. Pracovním stejnokrojem městské policie je i kombinéza černé barvy.

2/ Jednotné prvky stejnokroje a označení motorových vozidel stanoví zákon 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění a jeho prováděcí předpis. 1)

3/ Konkrétní podobu stejnokroje a období jeho nošení stanoví strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení městské policie (velitel).

 Poznámky: 1)    §§ 9 a 27 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

                        §§ 11 a 12 vyhl. MV č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

 

Závěrečná ustanovení

 

čl. 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2000. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky  se   ruší  obecně   závazná  vyhláška Městského zastupitelstva  v  České  Třebové č. 1/1992, o zřízení městské policie.

V České Třebové dne 16. 12. 1999

 

starosta města:         Jiří Pásek

zástupce starosty:     Ing. Jiří Kubínek
zástupce starosty:     František Čech

 
Zodpovídá: Admin
Vytvořeno / změněno: 19.11.2009 / 19.11.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém