Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Turistika > O městě Česká Třebová > Památky

 

Městská památková zóna

 

 
 

Městská památková zóna v České Třebová byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 250/1995 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst a jejich částí za městské památkové zóny. Je vymezena vnější hranicí ulic Riegrova, Klácelova, Podbranská, Mírové nábřeží a Kobylí Důl o výměře 12,8 ha.

Půdorys historického jádra patří k nejvýraznějším příkladům aplikace slezského schématu města, v jehož osnově dominují dvě souběžné ulice, mezi nimi vzniká náměstí a za středním blokem kostel. Parcely domů podél obou hlavních ulic vytvořily protáhlý čočkovitý vnější obvod města. Staré náměstí je přirozeným centrem města. Nemovité kulturní památky se nacházejí především v k.ú. Česká Třebová, největší koncentrace je logicky v historickém jádru.

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY UVNITŘ MPZ:

Městská památková zóna - klasicistní kostel sv. Jakuba Většího z r. 1801

Klasicistní kostel sv. Jakuba Většího z r. 1801, umístěn mezi ul. Hýblova a Klácelova   

Virtuální prohlídka               

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - soubor vrcholně barokních soch z let 1712 – 1719 u děkanského kostela

Soubor vrcholně barokních soch z let 1712–1719 u děkanského kostela                                                                          

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - budova děkanství postavena v letech 1783 - 1786

Dům čp. 1, ul. Klácelova – budova děkanství postavena v letech 1783–1786                                                                 

Zobrazit na mapě

sloup se sochou P. Marie Immaculaty z roku 1706, na Starém náměstí

Sloup se sochou P. Marie Immaculaty z roku 1706, na Starém náměstí      Virtuální prohlídka                                                        

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - kaplička P. Marie z poloviny 19. století

Kaplička P. Marie z poloviny 18. století, nachází se na rozcestí ulic Chorinova a Moravská                                                

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - budova radnice

Dům čp. 77 na Starém náměstí – radnice s reliéfní deskou s erbem Bohdaneckých z Hodkova, datovanou do roku 1547

Virtuální prohlídka                                                        

Zobrazit na mapě

Městské muzeum Česká Třebová, vpravo klasicistní dům z roku 1804

Dům čp. 11 v ul. Klácelova – klasicistní dům z r. 1804 slouží v současné době jako stálá expozice Městského muzea Česká Třebová.

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - budova České Spořitelny

Dům čp. 72 v  ul. Hýblova - budova České spořitelny s klasicizujícím tvaroslovím z r. 1926

Zobrazit na mapě

Dům čp. 97 v ul. Hýblova


Dům čp. 97 v ul. Hýblova – dům z r. 1927, s fasádou upravenou v duchu národního dekorativismu

Zobrazit na mapě

Dům v ulici Lidická č. p. 310

Dům čp. 310 v ul. Lidická – roubený objekt lidové architektury se sedlovou střechou a bedněným štítem

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - Kobylí důl 472

Dům čp. 472 v Kobylím dole – jednopatrový objekt lidové architektury s dřevěnou pavlačí

Zobrazit na mapěNEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY VNĚ MPZ:


Kostelíček

Rotunda sv. Kateřiny – románská rotunda z první poloviny 13. století, nachází se severovýchodně od Starého náměstí

Zobrazit na mapě

kaple P. Marie Na Horách, postavena v r. 1838

Kaple P. Marie Na Horách, postavena v r. 1838

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - budova Gymnázia

Dřívější vila ředitele gymnázia (nyní ZUŠ)Budova Gymnázia na Tyršově nám. č. p. 970 a bývalá vila ředitele gymnázia (nyní ZUŠ)  č. p. 81 – postaveny v  r. 1910 a v r. 1912 ve stylu secese a architektonické moderny podle návrhu architekta A. Dryáka.

Zobrazit na mapě

Vila na ul. Mlýnské č.p. 900

Městská památková zóna - Podbranská 388

Vila na ul. Mlýnské č.p. 900 – secesní patrová vila císařského rady Miroslava Vyskočila. Realizována v letech 1908–1910 podle návrhu architekta Aloise Dryáka. Významný doklad vývoje architektury počátku 20. století v Pardubickém kraji.

Dům čp. 388 v ul. Podbranská – zděný objekt lidové architektury se sedlovou a polovalbovou střechou, postaven v r. 1842

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - ul. Husova 21

Dům čp. 21 v ul. Husova – roubený objekt lidové architektury z r. 1845

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - socha Šárky - park Javorka

Krucifix z r. 1765

 Vrbovka - vodárenský pavilon

Pavilon bývalé čerpací stanice Českých drah

Socha Šárky od Q. Kociána z r. 1911 v parku Javorka 

Virtuální prohlídka parku Javorka

Zobrazit na mapě

Krucifix, z r. 1765, nachází se na ul. Moravská při výjezdu z České Třebové.
Vodárna – dva vodárenské pavilony – Vrbovka a pavilon bývalé čerpací stanice Českých drah, nacházejí se proti parku Javorka, originální technické stavby ve stylu secese a architektonické moderny dle návrhu arch. Aloise Dryáka.

Městská památková zóna - socha Sbratření - Bezručovo náměstí

Sousoší Sbratření od K. Pokorného z r. 1950, Dopravní terminál na náměstí Jana Pernera

Zobrazit na mapěNEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY NACHÁZEJÍCÍ SE V KOZLOVĚ, SKUHROVĚ A SVINNÉ

Kaple P.Marie - postavena v roce 1753

Kozlov - Kaple P. Marie – postavena v roce 1753. V interiéru je oltář s obrazem Panny Marie Zbraslavské. Ve věžičce v r. 2004 umístěn nový zvon Pavel.

Chaloupka Maxe Švabinského


Venkovská usedlost

Kozlov - Chalupa čp. 50 – postavena v 19. století, v r. 1900 přistavěna nová část s malovaným štítem. Poslední roky života zde strávil F.E.Welz. Objekt je spojen s  pobytem rodiny Vejrychovy a tvorbou M. Švabinského. V současnosti je expozicí Městského muzea Česká Třebová. Více informací...

Kozlov – venkovská usedlost č.p. 27 – soubor pěti objektů: obytný dům, hospodářské křídlo s chlévy, kolna, chlívky, ohradní zeď s vjezdem. Uzavřený trojboký dvůr bývalé rychty v urbanisticky hodnotné vesnici.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Skuhrov – Kostel sv. Jana Nepomuckého – barokní jednolodní kostel z r. 1740, věž z r. 1768. Oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého.

Kamenný krucifix u západního průčelí kostela


Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Svinné

Skuhrov – Kamenný krucifix u západního průčelí kostela je pravděpodobně z r. 1800. Na podstavci pod křížem jsou umístěny sochy P.Marie a sv. Jana Nepomuckého.


Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Svinné – pozdně barokní kaple z 2. poloviny 18. století. V interiéru umístěn oltář s obrazem věrozvěstů.

 
Zodpovídá: Admin
Vytvořeno / změněno: 25.11.2009 / 25.11.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém