Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Město > Partnerská města > Agrate Brianza, Itálie

 

Partnerská města oslavila jubilea spolupráce

 

 
 

Ohlédnutí za slavnostním udělením Cen města KOHOUT   za rok 2014,  výstavou k partnerské spolupráci a návštěvou  vedení měst z Olawy, Svitu a Agrate Brianza  v jubilejním roce partnerské spolupráce

 

Ve velkém sále Kulturního centra Česká Třebová proběhl  v pátek dne 22. května 2015 slavnostní akt, při kterém byly uděleny ceny města za rok 2014  těmto občanům a občankám našeho města, kteří v loňském roce dosáhli  významného úspěchu nebo završili několikaletou úspěšnou kariéru.


Z kategorie sportu to byla:

 

Eliška Štichauerová, která získala Cenu města KOHOUT 2014 za vynikající výsledky v plavání (např. 1. místo MČR v dálkovém plavání na 5 km, 1. místo MČR 400 m polohovka, 1. místo MČR 200 m motýlek; je členkou reprezentačního družstva ČR juniorů).

               

Josef Kyncl byl oceněn za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu v 

České Třebové (byl od mládí aktivní závodník běžeckého lyžování; od roku 1980 byl  trenérem ve sportovní škole ZŠ Habrmanova; dodnes je trenérem mládeže ve SKI Klubu Česká Třebová; jeho zásluhou je pro veřejnost udržována pilinová dráha na Horách a v zimě běžecké trasy mezi Kozlovem a Andrlovým Chlumem).

 

Jiří Hetych  byl oceněn KOHOUTEM 2014  za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu v České Třebové (začínal v nově vzniklém oddílu kulturistika a později v oddílu kuželek; dodnes je aktivním hráčem; je předsedou oddílu, trenérem a rozhodčím kuželkářů; má největší zásluhu na vybudování kuželkářské čtyřdráhy; je i místopředsedou celé TJ Lokomotiva Česká Třebová)

 

Z oblasti kultury byli  oceněni:

 

Divadelní soubor HÝBL za divadelní hru KYTICE v režii Jiřího Jireše

 

MgA. et MgA. Linda Keprtová (operní režisérka,) a to za režii opery EVA od Josefa Bohuslava Foerstera

 

Spolek TRIARIUS obdržel ocenění KOHOUT 2014 za úspěšné provedení několika premiér v uplynulém roce  (mimo jiné hry KOČÁR DO VÍDNĚ a dalších).

 

Pro mimořádnou cenu starosty města za rok 2014 si na podium přišel  pan doc. Mgr. František Preisler, CSc., jemuž bylo toto významné ocenění uděleno  za celoživotní přínos pro kulturu v našem městě.       

 

Po slavnostním aktu udílení cen vyzval k příchodu na jeviště moderátor a herec Jan Čenský postupně starosty družebních měst Olawy, Svitu a Agrate Brianza, aby z rukou pana starosty Jaroslava Zedníka přijali dar, který jim bude připomínat výročí naší bohaté družební spolupráce.

 

S Olawou již letos slavíme 15 let vzájemné spolupráce -  z rukou starosty přijal pan starosta Tomasz Frischmann dar i poděkování s přáním, aby spolupráce pokračovala stejně, jako doposud.

 

Slovenské město Svit, s nímž nás váže 10 let od znovuobnoveného začátku spolupráce,  bylo reprezentováno novým primátorem panem  Miroslavem Škvarkem, pozvání na slavnostní akt přijali ale také oba bývalí primátoři města Svit pan ing. Milan Fecko a pan PaedDr. Rudolf Abrahám.

 

S italským městem  Agrate Brianza spolupracujeme také již 10 let a na slavnosti  bylo toto město reprezentováno starostou města panem Ezio Colombem.   

 

Slavnostní večer doprovodil ve druhé polovině zpěvák Ladislav Kerndl.   

 

Všichni starostové obdrželi od pana starosty Jaroslava Zedníka originální vázu z dílny českotřebovského umělce pana Ladislava Šicha.

 

V souvislosti s jubilejním rokem spolupráce uspořádalo Kulturní centrum Česká Třebová zajímavou výstavu, která dokumentovala velmi živou a rozsáhlou spolupráci s družebními městy. Družební knihy, které jsou na radnici vedeny pro každé město zvlášť, velmi podrobně popisují a fotografiemi dokumentují  každé setkání s družebními městy, ať už u nás, nebo v zahraničí.

 

Součástí setkání byl i mezinárodní fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili polští a slovenští hráči.

 

Závěrem lze konstatovat, že oslavy družební spolupráce vyzněly jako projev smysluplnosti a snahy v navázaných vztazích i nadále aktivně pokračovat.

 

Ludmila Rašnerová

sekretariát starosty města

 
Zodpovídá: Ludmila Rašnerová
Vytvořeno / změněno: 17.6.2015 / 17.6.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém