Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Polní cesta k Chatě U Floriána se dočká nového povrchu

01
Již v letošním roce dojde v katastrálním území Parník k investiční akci Státního pozemkového úřadu, který zajistí rekonstrukci polní cesty mezi letištěm U Dvora a lokalitou U Floriána. Téměř 1,2 km dlouhý úsek se tak dočká nového asfaltobetonového povrchu. Město Česká Třebová se na akci bude podílet rekonstrukcí dvou navazujících úseků o délce 34 m a 160 m. Za tímto účelem je v městském rozpočtu pro letošní rok vyčleněna částka 2 050 000 Kč. Z důvodu realizace stavby je nutné přistoupit ke kácení některých dřevin v lokalitě.
 

 
 
Jedná se především o dřeviny vyrůstající přímo z odvodňovacího příkopu, které jsou náletového původu. To se týká také dřevin, u kterých zasahují do příkopu pouze některé z kmenů větvících se od země. Dlouhověké stromy záměrně vysazené v pravidelném zástupu nebudou stavbou dotčeny. V tomto stromořadí budou pokáceny pouze suché dřeviny (jeden jeřáb a jedna třešeň) a stromořadí bude opět doplněno realizací náhradní výsadby. Celkem by se v blízkosti cesty mělo pokácet 15 vrb jív, 3 topoly osiky, 1 javor mléč, 1 jírovec maďal, 2 břízy bělokoré, 1 hloh, 4 trnky obecné, 2 třešně ptačí, 1 jeřáb ptačí, 2 jasany ztepilé, 1 javor klen. Vzhledem ke skutečnosti, že ke kácení dřevin bude docházet po zahnízdění ptactva, bude nutné v místě nejprve přistoupit k ornitologickému průzkumu. Náhradní výsadba bude ve stejné lokalitě stanovištně původními druhy v celkovém počtu 15 stromů.     

01

02

03
04

05

06

07

07
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 27.4.2021 / 27.4.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém