Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

 

 
 

§ 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poskytuje: Ministerstvo vnitra ČR, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo ohlašovny

Kdo může podat žádost:

  • obyvatel starší 15 let,
  • zákonný zástupce nebo opatrovník (za obyvatele mladšího 15 let nebo občana, jehož svéprávnost byla omezena  tak, že není způsobilý k podání žádosti),
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem,
  • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Způsob podání žádosti: 

  • v listinné podobě (žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, ten se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti),
  • osobně (žadatel prokáže svou totožnost a žádost podepíše před orgánem příslušným k jejímu převzetí),
  • elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, nebo prostřednictvím datové schránky.

Správní poplatek: 50 Kč za každou i započatou stránku 

Podrobnější informace na stránkách MV ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-259637.aspx

 
Zodpovídá: Mgr. Eva Kociánová
Vytvořeno / změněno: 19.6.2018 / 19.6.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém