Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Město

 

Postup rodičů (zaměstnanců) při zajišťování hlídání dětí z důvodu uzavření škol

Níže uvádíme podrobnější informace k možnému využití institutů ošetřovného, dočasného výkonu práce mimo pracoviště, vhodného přesunu směn či čerpání dovolené k zajištění hlídání dětí.
 

Odkazy


 
 

Nárok na ošetřovné má mimo jiné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je žákem, je uzavřena z nařízení příslušného orgánu z důvodu mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních škola, kterou dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy jde o osamělého zaměstnance, který má dítě v trvalé péči. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat. 

Více zde https://www.cssz.cz/osetrovne.

V případě, že zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné, přichází v úvahu několik možností, u kterých je ale vždy potřeba souhlasu zaměstnavatele.

1) Zaměstnanec se může se dohodnout se zaměstnavatelem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (například z domova, tzv. home office). Protože jde o dohodu, na změnu místa výkonu práce (na práci z domova) není povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu přistoupit. V tomto případě se jedná o výkon práce a zaměstnanci přísluší obvyklá mzda či plat.

2) Zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem provede vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn.

3) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené.

Není-li využit v konkrétním případě žádný z výše uvedených nástrojů, pak je možné, aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu.

Výše popsané možnosti jsou pouze obecné, protože zaměstnavatel může zaměstnancům poskytovat různé benefity, které jim tuto situaci ulehčí.


 
Zodpovídá: Mgr. Karel Honl
Vytvořeno / změněno: 10.3.2020 / 10.3.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém