Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Požár bytového domu Lhotka č. p. 177 a 178

 
 
 
Stav veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu  Lhotka č. p. 177 a 178:
 • k 11.06.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky   71.720 Kč.
 • k 17.06.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 136.801 Kč.
 • k 18.06.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 141.134 Kč.
 • k 25.06.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 202.223 Kč.
 • k 02.07.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 233.956 Kč.
 • k 09.07.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 255.496 Kč.
 • k 16.07.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 269.796 Kč.
 • k 22.07.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 275.846 Kč.
 • k 02.08.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 293.121 Kč.
 • k 07.08.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 302.111 Kč.
 • k 13.08.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 320.211 Kč.
 • k 20.08.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 328.111 Kč.
 • k 23.08.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 344.611 Kč.
 • k 27.08.2019 je na běžném účtu veřejné sbírky 373.611 Kč.
 • ke 31.08.2019 byla veřejná sbírka ukončena. Čistý výtěžek činí  394 402,60 Kč.
Dne 16.09.2019 přijala Rada města Česká Třebová usnesení č. 984 v následujícím znění:
"Rada města Česká Třebová schvaluje rozdělení peněz z veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu Lhotka č. p. 177 a 178 jednotlivým obyvatelům dle jimi zvoleného způsobu, v textu dle přiloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Peterková" (tzn. že čistý výtěžek veřejné sbírky byl rozpočítán mezi obyvatele domu dle podlahové plochy bytu a veškeré tyto peníze byly městem Česká Třebová odeslány obyvatelům do 27.09.2019).

Dne 09.12.2019 přijalo Zastupitelstvo města Česká Třebová následující usnesení:

č. 167
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 188.125 Kč z rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2019 na odstranění následků požáru bytového domu čp. 177 a 178, Lhotka, Česká Třebová-likvidace odpadů a uzavření smluvního vztahu mezi městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako dárcem a Stavebním bytovým družstvem Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová, IČ 000 46 213, jako obdarovaným, v textu dle předloženého návrhu (viz usnesení RM č. 1281 ze dne 02.12.2019) Zodpovídá: Ing. Švercl


Dne 16.09.2019 přijalo Zastupitelstvo města Česká Třebová následující dvě usnesení:

č. 125 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000.000 Kč z rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2019 na odstranění následků požáru bytového domu čp. 177 a 178, Lhotka, Česká Třebová a uzavření smluvního vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 jako dárcem a Stavebním bytovým družstvem Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová, IČ 000 46 213 jako obdarovaným, v textu dle předloženého návrhu. (viz usnesení RM č. 958 ze dne 02.09.2019) Zodpovídá: Ing. Švercl (pozn. na základě tohoto usnesení (resp. uzavřeného smluvního vztahu) dojde k převodu již mnohokrát zmíněného finančního daru Pardubického kraje z účtu města Česká Třebová na účet Stavebního bytového družstva Česká Třebová). Celé znění smlouvy naleznete zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10237934

č. 126
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Česká Třebová pro rok 2019 na odstranění následků požáru bytového domu čp. 177 a 178, Lhotka, Česká Třebová a uzavření smluvního vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653 jako dárcem a Stavebním bytovým družstvem Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová, IČ 000 46 213 jako obdarovaným, v textu dle předloženého návrhu. (viz usnesení RM č. 959 ze dne 02.09.2019) Zodpovídá: Ing. Švercl. Celé znění smlouvy naleznete zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10237930


Dne 09.07.2019 byla mezi Pardubickým krajem a městem Česká Třebová podepsána Smlouva o poskytnutí finančního daru. Na základě této smlouvy Pardubický kraj poskytuje ze svého rozpočtu 1 milion Kč určených k minimalizaci škod způsobených požárem nemovitosti – bytového domu Česká Třebová, Lhotka, čp. 177 a čp. 178, a k financování dalších činností zajišťovaných příjemcem ve prospěch vlastníků a uživatelů předmětné nemovitosti. Celé znění smlouvy naleznete zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9565267Rada města Česká Třebová na svém jednání dne 08.07.2019 přijala následující usnesení č. 815/2019:
Rada města schvaluje zřízení „Sbírkového výboru“, který bude rozhodovat o použití finančních prostředků z veřejné sbírky a dalších finančních darů pro dům č.p. 177 a 178 Lhotka, Česká Třebová, postižený požárem v níže uvedeném složení: 
 • Mgr. Peterková Magdaléna, starostka města – předsedkyně
 • Fišer Martin, člen rady města, 
 • Bc. Nejedlá Zuzana, DiS., členka zastupitelstva města, 
 • JUDr. Netolický Martin, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, 
 • Karlíková Hana, zástupce obyvatel postiženého domu, 
 • Mgr. Kolovratník Miloš, děkan Římskokatolické farnosti, 
 • Ing. Urban Jaromír, předseda SBD Česká Třebová, 
 • Ing. Zelený Dalibor, místostarosta města - sekretář výboru.

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty města a MěÚ > Odbory MěÚ > Odbor školství, kultury a tělovýchovy > Zpravodajství města > Požár bytového domu Lhotka č. p. 177 a 178

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém