Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Pravidla pro zapůjčování mobilního jeviště

S žádostí se obracejete na Kulturní centrum, minimálně 2 měsíce předem
 

 
 

Pravidla pro poskytnutí mobilního jeviště

 

Město Česká Třebová v roce 2000 pořídilo ze svého rozpočtu mobilní jeviště, sestávající z pódia a střešní konstrukce včetně opláštění. Účelem nákupu bylo umožnit zkvalitnění kulturního vyžití obyvatel na různých místech města.

 

Jeviště bylo předáno do správy městské organizace KULTURNÍ CENTRUM Česká Třebová s tím, že na montáž i demontáž byli proškoleni pracovníci společnosti TEZA s.r.o. Česká Třebová, kteří jsou oprávněni s jevištěm manipulovat.

 

Řádné skladování zajistí ve svých prostorách společnost Eko Bi s.r.o. Česká Třebová.

 

Zájemci o nájem jeviště jsou povinni se s požadavkem obrátit na KULTURNÍ CENTRUM Česká Třebová minimálně 2 měsíce předem z důvodu koordinace jeho využití, zprostředkování dopravy, montáže a demontáže.

 

Denní sazba za nájem jeviště byla stanovena ve výši 500,- Kč.

 

Za dopravu v katastru města Česká Třebová, montáž a následnou demontáž byla stanovena paušální částka ve výši 11.000,- Kč bez DPH. V případě, že bude nutná montáž v mimopracovní dny o sobotách, nedělích, svátcích nebo v noční době, bude účtována přirážka ve výši 5.500,- Kč bez DPH.

 

Zájemce (nájemce) je povinen:

-       předem uhradit částku, skládající se ze sazby za požadovaný počet dnů pronájmu a částky za montáž i následnou demontáž včetně dopravy,

-       umožnit pracovníkům společnosti Teza s.r.o. před termínem montáže provedení řádné prohlídky místa, na kterém má být jeviště postaveno. O předání jeviště po provedené montáži a o převzetí zpět před demontáží bude sepsán předávací protokol,

-       dbát, aby nedošlo k poškození či zničení pronajatého jeviště včetně jeho zastřešení. Případné vzniklé škody je povinen pronajímateli uhradit.

 

O „poskytnutí“ jeviště bude sepsána písemná smlouva. Mezi jednotlivými akcemi na stejném místě lze ponechat smontované jeviště maximálně dva týdny. Na delší prodlevu je nutné provést demontáž a znovu montáž.

U akcí pořádaných Městem Česká Třebová nebude jeviště pronajato, ale bude dáno bezplatně do výpůjčky. Montáž a demontáž Město Česká Třebová platí.

 

Tato pravidla ruší pravidla pro zapůjčování mobilního jeviště ze dne 17.6.2003.

 

Tato pravidla schválila Rada města Česká Třebová na svém zasedání dne 24.3.2010 usnesením č. 204 a jsou platná od 1.4.2010.

 

 

Jaroslav Zedník

Starosta města

 

 

V České Třebové 31.3.2010

 
Zodpovídá: Mgr. Josef Kopecký
Vytvořeno / změněno: 27.11.2009 / 22.4.2010
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém