Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Úřední deska

 

Pravidla rozpočtového provizoria od 1.1.2018

 

 
 

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu §13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů tato pravidla rozpočtového hospodaření Města Česká Třebová v době od 1.1.2018 do schválení rozpočtu města na rok 2018:

1)      Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených.

2)      S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40.000,- Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2017.

3)      V případě nevyčerpání finančních prostředků v r. 2017 na výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2017, mohou být tyto výdaje realizovány v r. 2018 do výše rozdílu schváleného rozpočtu města a skutečného čerpání výdajů v r. 2017.

4)      Starosta města může na žádost tajemnice MÚ nebo statutárních orgánů organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto pravidel, v hodnotě do 60.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit 240.000,- Kč.

5)      Rada města může na žádost tajemnice MÚ nebo statutárních orgánů organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto pravidel, v hodnotě do 100.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit 300.000,- Kč.

6)      Kromě výše uvedených výdajů mohou být městem vynaloženy finanční prostředky na tyto účely:

a)    zpracování a doručení informační publikace „Ročenka Českotřebovsko“ v hodnotě do 48.500,- Kč,

b)    reprezentace města na veletrzích v hodnotě do 240.000,- Kč,

c)    služby nadace Naděje v hodnotě do 580.000,- Kč,

d)    opravy technologie krematoria v hodnotě do 200.000,- Kč,

e)    údržba lyžařských běžeckých tras v hodnotě do 121.000,- Kč,

f)    vysílání OIK TV s.r.o. v hodnotě do 250.000,- Kč,

g)    zateplení budovy MŠ Habrmanova v hodnotě do 200.000,- Kč,

h)    zpracování PD stavebních úprav objektu Základní školy praktické v hodnotě do 500.000,- Kč,

i)     zateplení budovy ZŠ Habrmanova v hodnotě do 8.000.000,- Kč,

j)     parkoviště a komunikace Na Skalce – dokončení schodiště v hodnotě do 550.000,- Kč,

k)    Domov důchodců – stacionář – rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení v hodnotě do 1.500.000,- Kč,

l)     Dům s pečovatelskou službou – středisko osobní hygieny v hodnotě do 1.000.000,- Kč

m)   výstavba tenisové haly ul. Husova v hodnotě do 8.000.000,- Kč,

n)    rekonstrukce VO průtah I/14 v hodnotě do 4.000.000,- Kč,

o)    projekt protipovodňových opatření města v hodnotě do 8.500.000,- Kč,

 
Zodpovídá: Ing. Radoslav Budil
Vytvořeno / změněno: 19.12.2017 / 19.12.2017 | Úřední deska od-do: 19.12.2017-31.1.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém