Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Úřední deska

 

Pravidla rozpočtového provizoria od 1.1.2019

Vystavuje: odbor finanční
 

 
 

Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu §13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů tato pravidla rozpočtového hospodaření Města Česká Třebová v době od 1.1.2019 do schválení rozpočtu města na rok 2019:

1) Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených.

2) S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40.000,- Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2018.

3) V případě nevyčerpání finančních prostředků v r. 2018 na výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2018, mohou být tyto výdaje realizovány v r. 2019 do výše rozdílu schváleného rozpočtu města a skutečného čerpání výdajů v r. 2018.

4) Starostka města může na žádost tajemnice MÚ nebo statutárních orgánů organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto pravidel, v hodnotě do 60.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit 240.000,- Kč.

5) Rada města může na žádost tajemnice MÚ nebo statutárních orgánů organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto pravidel, v hodnotě do 100.000,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit 300.000,- Kč.

6) Kromě výše uvedených výdajů mohou být městem vynaloženy finanční prostředky na tyto účely:

a) služby nadace Naděje v hodnotě do 580.000,- Kč,

b) údržba lyžařských běžeckých tras v hodnotě do 120.000,- Kč,

c) výkupy movitého a nemovitého majetku v hodnotě do 1.090.000,- Kč,

d) zajištění odebraných a týraných zvířat v hodnotě do 150.000,- Kč

e) vysílání OIK TV s.r.o. v hodnotě do 230.000,- Kč,

f) zateplení budovy MŠ Habrmanova v hodnotě do 165.000,- Kč,

g) zateplení budovy MŠ U Stadionu v hodnotě do 200.000,- Kč,

h) zateplení budovy ZŠ Habrmanova v hodnotě do 7.400.000,- Kč,

i) nákup hlasovacího zařízení pro jednání zastupitelstva města v hodnotě do 350.000,- Kč.

 
Zodpovídá: Ing. Radoslav Budil
Vytvořeno / změněno: 18.12.2018 / 18.12.2018 | Úřední deska od-do: 19.12.2018-31.1.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém