Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Dokumenty města > Projekt IOP - Konsolidace IT ORP Česká Třebová

 

Projekt IOP - Konsolidace IT ORP Česká Třebová

 
 
 
Logo EU


Projekt „Konsolidace IT ORP Česká Třebová“ byl zpracován v období duben - červen 2014, v rámci výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu (IOP registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09450). Na Studii proveditelnosti město Česká Třebová spolupracovalo s firmou CORTIS Consulting s.r.o.

Pro realizaci projektu v roce 2015 bylo využito technologické centrum města Česká Třebová vybudované v rámci projektu z výzvy č. 06, které poskytlo architektonický základ pro provozování služeb projektu.

Cílem projektu byla Konsolidace (zjednodušeně sjednocení) a optimalizace počítačové sítě LAN i Wi-Fi. Posílení zálohování dat datového úložiště technologického centra a vytvoření kvalitního zálohovacího pracoviště. Datové úložiště slouží nejen jako datové úložiště městského úřadu, ale také obcím v jeho působnosti a příspěvkovým organizacím města. Cílem bylo také zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury.

Na základě zkonsolidované architektury sítě, jsme pokračovali v elektronizaci výkonu agend a procesů, v oblasti pasportizace komunikací a veřejného osvětlení.

Tímto naplňujeme záměr projektu, a to konkrétně rozvoj systémů pro podporu informování veřejnosti a podporu elektronických forem komunikace s veřejností.

V současné době probíhá pasportizace komunikací a veřejného osvětlení. Dále probíhá školení úředníků, kteří pracují s GIS města a prostřednictvím portálu Marushka, pořízeného v rámci tohoto projektu, editují stávající data v digitální mapě města.

Tento projekt navazuje na předchozí aktivity koncepčního budování ICT a dále tak systematicky rozvíjí oblast infrastruktury, bezpečnosti a elektronizaci agend.

Strategický rámec projektu naplňuje koncepci a strategii města, konkrétně „Strategický plán rozvoje města Česká Třebová 2014−2020“ (registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/89.00078).

http://www.ceska-trebova.cz/strategicky-plan-mesta/ds-1084/p1=19823

Projekt navazuje na centrální koncepce a strategie, zejména na: Strategii efektivní veřejné správy danou dokumentem Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015. Zde naplňuje cíle zefektivnit činnost úřadů veřejné správy a přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu.

Dále projekt navazuje na Strategii rozvoje služeb pro informační společnost v oblasti zaručené a bezpečné komunikaci mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem, stejně tak i v oblasti vlastní služby pro informační bezpečnost, v kontextu podpory výkonu agend veřejné správy.

V neposlední řadě projekt naplňuje Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011 – 2015, v oblastech zajišťování kybernetické bezpečnosti v informačních systémech veřejné správy, zvyšováním povědomí o kybernetické bezpečnosti.

Projekt Konsolidace IT ORP Česká Třebová přispívá k naplnění cílů v oblasti zajištění dostupnosti poskytovaných služeb občanovi, zvýšení bezpečnosti a podpory výkonu agend veřejné správy.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty města a MěÚ > Projekty dotované z Evropských fondů > Projekt IOP - Konsolidace IT ORP Česká Třebová

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém