Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Projekty OPŽP

 
 
 
Logo - EU_Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí
 
 
ZměněnoŘazeno vzestupně Název a anotaceZodpovídá
27.8.2021Česká Třebová - Systém sběru, třídění a zpracování odpadů - 1. etapa - oddělený sběr
Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše město nakoupit nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, kovy nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
Jiří Holý
21.8.2019Pořízení decentrální vzduchotechniky do MŠ Habrmanova, Česká Třebová [PDF, 918 kB]Martin Hlaváček
19.10.2021Pořízení rekuperace do MŠ U Stadionu Česká Třebová [PDF, 413 kB]Martin Hlaváček
11.6.2018Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Ing. Jiří Mareš
5.11.2018Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová - Digitální rozhlas byl uveden do provozu
Dosluhující rotační a elektronické sirény nahradil bezdrátový rozhlasový systém určený hlavně pro varování obyvatel. Nové zařízení je napojeno na Jednotný systém varování a informování ovládaný přímo z HZS ČR. Občané města Česká Třebová, včetně místních částí Skuhrov, Kozlov a Svinná, tak budou včas varováni v případě hrozícího nebezpečí, vzniku mimořádné události či dokonce krizové situace.
Ing. Jiří Mareš
21.8.2019Zateplení a výměna zdroje tepla v MŠ Habrmanova, Česká Třebová [PDF, 915 kB]Martin Hlaváček
19.10.2021Zateplení MŠ U Stadionu Česká Třebová [PDF, 426 kB]Martin Hlaváček

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém