Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová - Digitální rozhlas byl uveden do provozu

Dosluhující rotační a elektronické sirény nahradil bezdrátový rozhlasový systém určený hlavně pro varování obyvatel. Nové zařízení je napojeno na Jednotný systém varování a informování ovládaný přímo z HZS ČR. Občané města Česká Třebová, včetně místních částí Skuhrov, Kozlov a Svinná, tak budou včas varováni v případě hrozícího nebezpečí, vzniku mimořádné události či dokonce krizové situace.
 

 
 

Kromě zvukového signálu (všeobecná výstraha) tento systém umožňuje přenos mluveného slova, takže nově může být celý přenos doplněn o informaci k jaké události došlo a jak se případně zachovat. Digitální rozhlas je možné využívat i ke sdělování běžných nekomerčních aktualit a vysílání lze zapnout libovolně jen ve vybraných hlásičích, ulicích či místních částech města. Celý systém běží na vyhrazených frekvencích a je zálohován, takže i v případě výpadku el. energie by měl zůstat funkční až 72 hodin. Město je pokryto 228 ks bezdrátových hlásičů (resp. 562 ks tlakových reproduktorů), hlavní vysílací pracoviště je umístěno v budově radnice na Starém náměstí, podružná vysílací pracoviště jsou umístěna místních částech Kozlov, Skuhrov, Svinná a jsou připravena plnit svůj účel též pro potřeby zdejších osadních výborů.

Současně s výše uvedeným systémem byl zprovozněn „Lokální výstražný systém“, neboli vodoměrná stanice s ultrazvukovým snímačem, určená k měření vodního stavu toku Třebovka. Snímací čidlo je umístěno v oblasti Česká Třebová – Zámostí a výšku hladiny Třebovky, včetně případného dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity, lze sledovat online na http://www.hladiny.cz.

Poslední část celého projektu protipovodňových opatření se týká tvorby Digitálního povodňového plánu města a Digitálního povodňového plánu ORP. Oby tyto dokumenty, včetně internetové verze, budou hotové do konce listopadu tohoto roku a rovněž budou zpřístupněny veřejnosti.

Celkové náklady na realizaci projektu Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová, dosáhly 8 mil. korun včetně DPH a město pro tento účel získalo dotaci ve výši 5,5 mil. korun z Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 
Zodpovídá: Ing. Jiří Mareš
Vytvořeno / změněno: 5.11.2018 / 5.11.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém