Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 

 
 
Účelem dotace je úspěšná realizace projektu "Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová", který zahrnuje:
  • zpracování digitálního povodňového plánu ORP Česká Třebová,
  • zpracování digitálního povodňového plánu města Česká Třebová,
  • vytvoření lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi (tzv. automatické měřící stanice hladiny toku Třebovka a bezdrátového místního informačního systému).
U každého digitálního povodňového plánu bude elektronicky zpracována textová, datová a grafická části příslušného povodňového plánu, včetně vzájemného provázání těchto jeho částí. Povodňové plány budou zpracovány dle platných právních předpisů (zejména zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) a v souladu s platnou odvětvovou normou upravující tuto problematiku (TNV 75 29 31 - Povodňové plány). Digitální povodňové plány budou kompatibilní s Digitálním povodňovým plánem ČR a POVIS a budou se řídit Metodickým pokynem OOV MŽP pro zpracování digitálních povodňových plánů.

Vytvoření lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi spočívá v dodávce a montáži lokálního výstražného systému (tzn. hladinoměru s dálkovým přenosem umístěným na toku Třebovka v oblasti most Zámostí) a v dodávce a montáži varovného a informačního systému včetně jeho napojení do Jednotného systému varování a informování (tzn. bezdrátového informačního systému (rozhlasu) po celém městě Česká Třebová, 72 hodin nezávislého na dodávce el. energie, který bude možno využít k varování a vyrozumění o  mimořádné události, ať již s využitím přímého vstupu z pracoviště KOPIS HZS ČR nebo z lokálního pracoviště situovaného na služebně Městské policie Česká Třebová nebo pobočných pracovištích v Kozlově, Skuhrově či Svinné). Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 
Zodpovídá: Ing. Jiří Mareš
Vytvořeno / změněno: 11.6.2018 / 11.6.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém