Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Provoz Krytého plaveckého bazénu Česká Třebová a solária od 4.6.2021

vazen
Od pátku 4.6.2021 se spouští provoz Krytého plaveckého bazénu Česká Třebová včetně solária za níže uvedených pravidel.
 

 
 
- Omezení počtu návštěvníků 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště.

- Maximální počet návštěvníků plaveckého bazénu je stanoven na 90 současně přítomných osob.

- Všechny současně přítomné osoby musí splnit jednu z následující podmínky:
a) Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem

b) Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní) na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem

c) Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
• od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

d) Osoba prodělala laboratorně potvrzené omezení COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

- Provoz parních kabin je omezen na 30% kapacity, tzn. že v každé parní komoře mohou být maximálně 4 současně přítomné osoby.

- Osoby ve vnitřních prostorech plaveckého bazénu nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten a klidových zón, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor.

- Osoby navštěvující solárium budou zaznamenány v písemné podobě ve skladbě jméno, příjmení, telefonní kontakt a tento seznam bude u provozovatele uschován po dobu 30 dní, za předpokladu dodržení pravidel GDPR.
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 3.6.2021 / 3.6.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém