Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Speciální základní škola je přirozeným centrem i mimoškolních aktivit mládeže ze sídliště Borek

SZŠ
Není tomu tak dávno, kdy tehdejší ZŠ praktická na sídlišti Borek měla všech devět tříd a téměř stovku žáků. Inkluze však poměry v tomto zařízení v mnohém změnila. Dramatický pokles žáků se zastavil na čísle osm a došlo ke sloučení se SZŠ v Ústí nad Orlicí. Část uvolněných prostorů byla využita za účelem zřízení dislokované třídy MŠ Vinohrady. Dnes již do budovy na náměstí 17. listopadu na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny dochází za základním vzděláním 24 žáků převážně ze sídliště.
 

 
 
Výuku přizpůsobenou jejich potřebám a možnostem zde poskytuje dvojice třídních učitelek a tři asistentky. Jedním z hlavních atributů výuky je soustavná příprava na volbu povolání. Žáci v letošním roce absolvovali exkurzi do učiliště v Chroustovicích, zemědělský den v Květné u Poličky a hospodářský den v Oucmanicích. Zájemci mají možnost navštěvovat kroužek keramiky a nemalá pozornost je věnována také sportovnímu vyžití. V plánu jsou pro děti například návštěvy krytého plaveckého bazénu. Díky spolupráci s Domem dětí a mládeže Kamarád se zde totiž daří efektivně využívat peníze z grantu prevence kriminality. 

Velice oblíbené jsou již tradiční páteční odpoledne, které jsou v průběhu podzimu pořádány od roku 2005. Ty hojně navštěvují nejenom žáci školy, ale také ostatní děti ze sídliště. Poslední ze čtyř letošních pátků, který navštívila také paní starostka Magdaléna Peterková, se uskutečnil 12. listopadu. V prostorách školy pro děti bylo přichystáno vaření, keramický workshop, bubnování, rukodělné aktivity, koordinační cvičení, vlasové studio a beseda pod názvem Aby učení nebylo mučení. Paní starostka při návštěvě ocenila aktivitu pracovníků speciální školy, kterou vykonávají nad rámec svých povinností.

01

02

03

04

05

07

07
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 14.11.2021 / 14.11.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém