Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Úřední deska

 

Úřední deska

 

Úřední deska (listinná podoba) se nachází ve vstupní části hlavní budovy MěÚ Česká Třebová na adrese: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová. Odkaz na mapu s vyznačeným místem umístění úřední desky v listinné podobě.

Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky MěÚ Česká Třebová podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah má informativní charakter. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.

Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Schválené dokumenty týkající se rozpočtu města, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Česká Třebová jsou v elektronické podobě uloženy na internetových stránkách města na adrese https://www.ceska-trebova.cz/rozpocet-mesta/ds-56/p1=16865

Listinná podoba těchto dokumentů v posledním schváleném znění je uložena k nahlédnutí v kanceláři vedoucího finančního odboru Městského úřadu Česká Třebová.  

Schválené dokumenty týkající se rozpočtu a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Česká Třebová jsou v elektronické podobě uloženy na internetových stránkách města na adrese https://www.ceska-trebova.cz/rozpocet%2Da%2Dnbsp%2Dstrednedoby%2Dvyhled%2Drozpoctu%2Dprispevkovych%2Dorganizaci%2Dmesta/ds-1422/p1=29830

 

 
Časový rozsah
kalendář...
kalendář...
 
?
 

Stav ke dni 8.4.2020

Zobrazeno je 25 z celkem 31 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 

Dražby bytů a pronájmy sociálních bytů

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.1.2012Informace k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF, 1,1 MB]
Vydání aktualizované k 01.08.2019
Ing. Jiří Mareš

Informace dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

 

Informace k opatřením proti šíření koronaviru COVID-19

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.3.2020COVID-19: Opatření v Orlickoústecké nemocnici [PDF, 670 kB]
Informace pro pacienty a návštěvníky
Ing. Jiří Mareš

Nabídka práce ve městě a okolí

 

Ostatní

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.2016Údaje o provozu podatelny MěÚ Česká TřebováIng. Jiří Mareš

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.4.202017.4.2020Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny ve dnech 15.04.2020 a 16.04.2020Věra Vraspírová
31.3.202017.4.2020Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Lokalita: Česká Třebová - podrobnější informace na: www.ceska-trebova.cz
Věra Vraspírová

Pravidla, programy a směrnice vydané Městem Česká Třebová

 

Prodeje, dary, směnky, pronájmy a výpůjčky městského majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.3.202014.4.2020Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků v k.ú. Parník a Česká Třebová [PDF, 127 kB]
smlouva uzavřená mezi městem a společností AVENA, spol. s r.o.
Renata Forejtová

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.12.2019Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 až 2022Ing. Radoslav Budil

Rozpočet města

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.12.2017Střednědobý výhled rozpočtu města Česká Třebová na r. 2018 - r. 2022 [PDF, 474 kB]
Vystavuje: odbor finanční
Ing. Radoslav Budil

Různé

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.4.202023.4.2020Veřejná vyhláška Krajského úřadu Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na ul. Riegrova a ul. Moravská na silnici I/14 v České Třebové [PDF, 217 kB]Věra Vraspírová
7.4.202031.12.2022Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy [PDF, 259 kB]Věra Vraspírová
3.4.202020.4.2020Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MěÚ LitomyšlMiroslava Štětková
26.3.202014.4.2020Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MěÚ LanškrounVěra Vraspírová
24.3.202024.4.2020Usnesení Exekutorského úřadu Praha - východ o nařízení elektronické dražby - č.j.: 081 EX 03396/07-309 [PDF, 390 kB]Věra Vraspírová
13.3.202028.4.2020Oznámení veřejného projednání návrhu - Změna č. 3 Územního plánu obce Semanín [PDF, 185 kB]Ing. Alena Glaserová
27.2.2020Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k 01.02.2020 [PDF, 133 kB]Věra Vraspírová
3.9.20192.1.2023VV - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství čj. 41508/2019-MZE-16212
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v období do 31.12. 2022
Miroslava Štětková
8.1.2013Městská policie Česká Třebová využívá při své činnosti tzv. MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM [PDF, 339 kB]Petr Vencl

Usnesení Rady města rok 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.4.2020Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. března 2020 [PDF, 213 kB]
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
Miroslava Kejvalová
18.3.2020Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 16. března 2020 [PDF, 284 kB]
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
Miroslava Kejvalová

Zobrazeno je 25 z celkem 31 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém