Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Uzavírka ulice Litomyšlská

Značka Jiné nebezpečí
Město Česká Třebová informuje občany, že od 04. září 2019 minimálně do 15. listopadu 2019, na základě požadavku Krajského úřadu Pardubického kraje, jakožto vlastníka komunikace, bude realizována modernizace silnice II/358 Litomyšl, Česká Třebová. Objednatelem a investorem stavby je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, zhotovitelem stavby je firma M-SILNICE a.s., Pardubice.
 

 
 

Úplná uzavírka ulice Litomyšlská (silnice II/358) začne 04. září 2019, a to v úseku od světelné křižovatky po křižovatku s ulicí Sadová a ulicí Masarykova. Úsek silnice pod železničním podjezdem bude řízen semafory, případně pracovníky stavby. Objízdné trasy budou stanoveny následovně:

Autobusová doprava: Zastávky Trávník, Habrmanova a Beseda budou zrušeny. Náhradní autobusová zastávka bude zřízena v ulici Masarykova u prodejny Nopek.

Osobní doprava: Česká Třebová – Dlouhá Třebová – Pod Zacharovcem – Česká Třebová, ulice Kubelkova (v obou směrech)

Nákladní doprava nad 3,5 t:  Česká Třebová – Třebovice – Opatov – Litomyšl (v obou směrech)

Průjezd mezi ulicí Sadová a Masarykova zůstane zachován, rovněž zůstane zachován průjezd ulice Habrmanova přes ulici Litomyšlská. Vjezd na parkoviště u BILLY bude z provizorního sjezdu přes ulici Tkalcovská (od ulice Masarykova). Tento vjezd bude rovněž použit pro vjezd na parkoviště v ulici Václavská (přejezd ulice Litomyšlská mezi vjezdem k BILLE a parkovištěm Trávník zůstane zachován). Po dobu rekonstrukce bude v ulici Masarykova zakázáno stání vozidel. V průběhu rekonstrukce může dojít ke změně dopravního značení. Předpokládaný termín ukončení prací je 15. listopadu 2019.

Aktuální informace o průběhu stavby budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města Česká Třebová.
Litomyšlská ulice

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 19.8.2019 / 9.9.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém