Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

V našem městě započala jarní výsprava komunikací

cest
Společnost Eko Bi s.r.o. jako správce komunikací ve vlastnictví města Česká Třebová začalo počátkem tohoto týdne jarní výspravou výtluků na komunikacích ve vlastnictví města.
 

 
 
„Neznamená to však, že nedocházelo k výspravě už během zimních měsíců. Každý rok se vzhledem k vytížení komunikací potýkáme se vznikem výtluků na komunikacích, během zimních měsíců se používá tzv. studená směs, kterou se řeší nejhorší výtluky. Tato směs se používá v době, kdy nejsou v provozu obalovny a není možné vzhledem ke klimatickým podmínkám použití klasické směsi na opravu komunikací. Od již zmiňovaného termínu se provádí výsprava klasickou tekutou směsí včetně doplnění štěrkodrtě odpovídající frakce“ uvedl jednatel městské společnosti Eko Bi Zdeněk Řehák.

Kromě drobnějších oprav v režii městské společnosti se v rámci výspravy komunikací řeší rozsáhlejší opravy pomocí další firmy, kdy dochází k tzv. plošnému nástřiku směsi včetně doplnění štěrkodrtí. Dále se nachází na komunikacích množství nevyřešených překopů, které budou v následujícím období odstraněny v rámci dokončení stavebních prací na jednotlivých komunikacích. Jde například o překopy na ul. Podbranská, kde budou všechny překopy upraveny po dokončení prací na přeložkách vedení VN ČEZ, další oblastí je dořešení překopů v ul. Zámostí, kde v současné době dochází k dokončovacím pracím na rekonstrukci mostu a s tím spojené napojení na stávající komunikace.

cest
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 1.4.2021 / 1.4.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém