Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Upozornění pro žadatele finančních dotací

Dovolujeme si Vás upozornit na nové dotační programy na rok 2020, v nichž došlo k několika změnám. Jedna z hlavních změn spočívá v případě pořádání akcí. Podmínkou poskytnutí finanční dotace bude zveřejnění data konání akce na webových stránkách města prostřednictvím e-mailové adresy epodatelna@ceska-trebova.cz směrované na mediálního asistenta města a odbor školství, kultury a tělovýchovy, nejméně 15 dní před konáním akce.
 

 
 

V Programu na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2020 došlo k několika změnám (hlavní změny): Žadatel může žádat na činnost příjemce, nebo na jednorázové projekty a akce, ale ne na obojí. V případě poskytnutí dotace na činnost je podmínka uspořádání nebo účast na akci pořádané na území města Česká Třebová. Žadatelem na činnost příjemce může být pouze právnická osoba, na jednorázové projekty a akce právnická i fyzická osoba. V případě vydání knihy je podmínkou, aby byla vydána v tom roce, kdy byla dotace poskytnuta. Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované poskytovatelem.

V Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2020 došlo k doplnění povinnosti příjemce mít majetek ve vlastnictví po určitou dobu. Dále, že žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované poskytovatelem.

V Programu na podporu sportovních akcí pro rok 2020 došlo ke změně ve výši poskytnuté dotace, která nepřekročí 70% uznatelných nákladů. Uznatelné náklady se nevztahují na pořizování dlouhodobého majetku.

Při předložení vyúčtování je příjemce dotace povinen prvotní doklad prokazující použití dotace viditelně označit uvedením „financováno z rozpočtových prostředků města Česká Třebová a číslo smlouvy poskytnuté dotace“. Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originále faktur, paragonů a smluv.

Všechny změny najdete v příslušných dotačních programech uložených na stránkách města (spolu s příslušnými formuláři).

V případě potřeby jakýchkoliv informací se můžete obrátit na odbor školství, kultury a tělovýchovy. 

 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 9.1.2020 / 9.1.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém