Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Úřední deska

 

Bezpečnostní rada ORP Česká Třebová

poradní orgán starosty

Základní informace o Bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností Česká Třebová

V souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. h) a § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) a ustanovením § 8 a 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zřídil starosta města dne 20.01.2015 Bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností Česká Třebová.

Bezpečnostní rada ORP je poradním orgánem starosty obce s rozšířenou působností pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (správním obvodem obce s rozšířenou působností Česká Třebová jsou katastrální území obcí Česká Třebová, Rybník, Třebovice, Semanín, Přívrat).

Bezpečnostní radu ORP svolává a řídí starosta obce s rozšířenou působností, který je současně jejím předsedou. Tento zvláštní orgán obce projednává a posuzuje zejména:
  • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • stav připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací,
  • krizový plán obce s rozšířenou působností,
  • vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
  • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
  • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, přijatých opatřeních a návrh způsobu odstranění zjištěných nedostatků,
  • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.
 
 
 
Kontakty
 
Sbalit celý strom kontaktů | Zobrazit v tabulce
 
 

Kontext

Umístění: Organizační složky > Město Česká Třebová > Orgány zřizované starostou města > Bezpečnostní rada ORP Česká Třebová

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém