Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Facebook města
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Úřední deska

 

Úřední deska

 

Úřední deska (listinná podoba) se nachází ve vstupní části hlavní budovy MěÚ Česká Třebová na adrese: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová. Odkaz na mapu s vyznačeným místem umístění úřední desky v listinné podobě.

Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky MěÚ Česká Třebová podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah má informativní charakter. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.

Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Schválené dokumenty týkající se rozpočtu města, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Česká Třebová jsou v elektronické podobě uloženy na internetových stránkách města na adrese https://www.ceska-trebova.cz/rozpocet-mesta/ds-56/p1=16865

Listinná podoba těchto dokumentů v posledním schváleném znění je uložena k nahlédnutí v kanceláři vedoucího finančního odboru Městského úřadu Česká Třebová.  

Schválené dokumenty týkající se rozpočtu a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Česká Třebová jsou v elektronické podobě uloženy na internetových stránkách města na adrese https://www.ceska-trebova.cz/rozpocet%2Da%2Dnbsp%2Dstrednedoby%2Dvyhled%2Drozpoctu%2Dprispevkovych%2Dorganizaci%2Dmesta/ds-1422/p1=29830

 

 
Časový rozsah
kalendář...
kalendář...
 
?
 

Stav ke dni 22.11.2019

Zobrazeno je 23 z celkem 48 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 -2-  další stránka >
 

Různé

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.11.201916.12.2019Záměr Pardubického kraje S/OM/909/16/MT [PDF, 456 kB]Miroslava Štětková
11.11.201916.12.2019Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku [PDF, 255 kB]Miroslava Štětková
8.11.20199.12.2019Záměr Pardubického kraje S/OM/2038/17/BP [PDF, 3 MB]Miroslava Štětková
8.11.20199.12.2019Nabídka pozemků k pronájmu [PDF, 649 kB]Miroslava Štětková
5.11.201929.11.2019Opakovaná veřejná dražba dobrovolná č.j.: UZSVM/HUO/7788/2019 - HUOM [PDF, 2,2 MB]Věra Vraspírová
24.10.20199.12.2019Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání úprav územního plánu Strakov [PDF, 293 kB]Miroslava Štětková
24.10.201927.11.2019Dražební vyhláška 220 EX 4261/17-89 [PDF, 383 kB]Miroslava Štětková
10.10.201928.1.2020Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci [PDF, 132 kB]Hana Šťastná
8.10.201930.12.2019Upozornění majitelům inženýrských sítí [PDF, 140 kB]Mgr. Jindra Jansová
10.9.201910.3.2020Veřejná vyhláška Krajského ředitelství policie Pardubického kraje - č.j.: KRPE-65825-3/ČJ-2019-1700IY-OD [PDF, 400 kB]Věra Vraspírová
3.9.20192.1.2023VV - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství čj. 41508/2019-MZE-16212
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v období do 31.12. 2022
Miroslava Štětková
23.8.2019Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k 1.8.2019 [PDF, 73 kB]Věra Vraspírová
12.3.20192.1.2020Celostátní průzkum dopravního chování [PDF, 885 kB]Hana Šťastná
8.1.2013Městská policie Česká Třebová využívá při své činnosti tzv. MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM [PDF, 339 kB]Petr Vencl

Usnesení Rady města rok 2019

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.11.2019Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. listopadu 2019 [PDF, 210 kB]
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
Miroslava Kejvalová

Usnesení Zastupitelstva města rok 2019

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.10.2019Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová konaného dne 21. 10. 2019
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.
Lenka Jelínková

Veřejné vyhlášky odboru výstavby

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.11.20196.12.2019Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení [PDF, 163 kB]
"Česká Třebová, Dr. E. Beneše - rekonstrukce, knn-IE-12-2006585" distribuční zemní kabelová síť do 1 kV nové hlavní domovní vedení pro připojení stávající zástavby
Lenka Bartošová

Veřejnoprávní smlouvy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.4.2017Uzavřené veřejnoprávní smlouvy [PDF, 331 kB]
Veřejnoprávní smlouvy - ostatní
Aktualizace k 10.04.2017.
Ing. Věra Pirklová

Výroční zprávy vydané dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.1.20192.1.2020Výroční zpráva za rok 2018 [PDF, 194 kB]
Vystavuje: kancelář tajemníka
Ing. Věra Pirklová

Ztráty a nálezy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.11.20192.12.2019Oznámení o vyhlášení nálezu ev.č. 89/2019 [PDF, 163 kB]Ivana Vaňousová
14.11.20192.12.2019Oznámení o vyhlášení nálezu ev. č. 84 až 88/2019Ivana Vaňousová
12.11.201928.11.2019Oznámení o vyhlášení nálezu ev. č. 83/2019 [PDF, 196 kB]Ivana Vaňousová
7.11.201925.11.2019Oznámení o vyhlášení nálezu ev. č. 82/2019 [PDF, 192 kB]Ivana Vaňousová

Zobrazeno je 23 z celkem 48 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 -2-  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém