Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Volby do krajských zastupitelstev konané ve dnech 02.-03.10.2020.

volby
Na základě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se volby uskuteční ve dnech: pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin, sobota 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

 
 
 
Právo volit  do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.    

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
 

Odkazy


 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
25.9.2020Adresy a telefonní čísla volebních komisí [XLS, 33 kB]Jiří Holý
25.9.2020Telefonní čísla pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné schránky [PDF, 102 kB]Jiří Holý
18.9.2020Volby do zastupitelstev krajů a zvláštní způsoby hlasování
Volby do zastupitelstev krajů se v České Třebové uskuteční v 17 volebních okrscích v pátek 02.10.2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 03.10.2020 od 08:00 do 14:00 hodin.
Jiří Holý
9.9.2020Zvláštní způsoby hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů [PDF, 745 kB]
Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu V roce 2020 upravuje způsoby hlasování pro osoby, jimž byla krajskou hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem nařízena karanténa nebo izolace Z důvodu onemocnění covid-19. Zákon také umožňuje hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. Pro tyto skupiny voličů byly zavedeny tři možnosti zvláštního způsobu hlasování.
Jiří Holý
9.9.2020Oznámení o době a místě konání voleb [PDF, 222 kB]Mgr. Naděžda Szüllöová
13.8.2020Důležité informace k volbám do zastupitelstev krajů [PDF, 2 MB]
Na základě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se volby uskuteční ve dnech: pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin, sobota 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Hlasování se v našem městě uskuteční v sedmnácti volebních okrscích.
Jiří Holý
12.8.2020Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v České Třebové
Pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.
Jiří Holý
23.7.2020Informace o počtu a sídle volebních okrsků v České Třebové, pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020 [PDF, 142 kB]
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, že volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční v následujících volebních okrscích.
Jiří Holý
17.7.2020Voličské průkazy pro volby do zastupitelstev krajů
Pravidla a písemná žádost o vydání voličského průkazu
Ing. Věra Pirklová
17.7.2020Přehled termínů a lhůt pro zajištění voleb [PDF, 115 kB]Ing. Věra Pirklová
17.7.2020Volby do krajských zastupitelstev 2020
Informace o konání ve dnech 02.-03.10.2020, základní právní předpisy a kontakty na odpovědné pracovníky z MěÚ Česká Třebová.
Ing. Věra Pirklová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty města a MěÚ > Odbory MěÚ > Kancelář tajemníka > Zpravodajství z kanceláře tajemníka > Volby > Volby 2020 > Volby do krajských zastupitelstev konané ve dnech 02.-03.10.2020.

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém