Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Město

 

Vydávání cestovních dokladů

 

 
 

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.

 

Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané v cestovním dokladu podle tohoto zákona. Občan je povinen na výzvu předložit svůj cestovní doklad a strpět jeho kontrolu.

 

Druhy cestovních dokladů jsou:

a) cestovní pas, 

b) diplomatický pas, 

c) služební pas, 

d) cestovní průkaz, 

e) náhradní cestovní doklad Evropské unie, 

f) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy.

 

Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahují strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchovávání:

a) údajů o zobrazení obličeje,

b) údajů o otiscích prstů rukou (od května 2008),

c) údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a

d) dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství.

 
Zodpovídá: Hana Křížová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2010 / 9.1.2012
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém