Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Výzva pro pořadatele akcí

Město Česká Třebová vyzývá občany a pořadatele akcí v České Třebové k předložení návrhů akcí pro veřejnost, při jejichž konání by měla být zkrácena zákonem stanovená doba nočního klidu.
 

 
 

Na základě zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích připravuje město Česká Třebová obecně závaznou vyhlášku, která stanoví výjimečné případy (slavnosti, akce), při nichž je vymezena kratší doba nočního klidu.

Město Česká Třebová se proto obrací na občany, spolky (sportovní oddíly) nebo jiné právnické osoby, aby nejpozději do 03.11.2019 zaslali na Městský úřad Česká Třebová návrh akcí pro veřejnost, u kterých se domnívají, že by měly být ve vyhlášce uvedeny. V této lhůtě lze podat k předmětu výzvy i připomínky či jiné podněty. U stanovených akcí může být doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při nich nemusí být doba nočního klidu dodržována. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin.

Návrh by měl obsahovat:

  • název akce,
  • termín (datum a čas konání akce, nebo způsob jeho určení),
  • místo konání,
  • návrh stanovení doby nočního klidu
  • identifikační údaje pořadatele,
  • zdůvodnění významu akce pro město,
  • kontaktní údaje navrhovatele.

Návrh zašlete na adresu:

Městský úřad Česká Třebová, Odbor právní, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová, nebo do datové schránky ID: bhqbzrn

O konečné podobě obecně závazné vyhlášky rozhodne zastupitelstvo města.

 
Zodpovídá: Mgr. Karel Honl
Vytvořeno / změněno: 13.9.2019 / 2.10.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém