Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Zastupitelé dali zelenou záměru privatizace bytového souboru Jezevčík čp. 1979 - 1983

jezevčík
Příprava privatizace domu čp. 1979 – 1983 na Trávníku v České Třebové byla zahájena na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 17.02.2020. V rámci příprav byl proveden výmaz zástavního práva z předmětných bytových domů, čímž došlo k jejich splynutí se stavebními pozemky a za účelem objektivního zjištění obvyklých cen znaleckým posudkem, byl objednán znalecký posudek, který ve výsledku stanovuje obvyklou jednotkovou cenu pro jednotlivé byty v rozmezí od 23.000 Kč do 24.900 Kč za m2. Následovala jednání mezi zástupci vedení města a privatizanty.
 

 
 
Kupní cena byla oproti ceně obvyklé snížena pro budoucího nabyvatele s přihlédnutím k tomu, že se jedná o prodej bytů obsazených, ve velkém množství a krátkém čase a vzhledem ke schváleným podstatným podmínkám prodeje je významně snížen prostor pro spekulaci s převáděným majetkem a rovněž jsou oproti předchozím privatizačním etapám významně sníženy administrativní náklady na straně města. V úvahu byla vzata i probíhající pandemie s jejími mnohačetnými důsledky. Zastupitelstvo města tak vzalo na vědomí, že navržená kupní cena za privatizované nemovitosti v celkové výši 77.555.768 Kč, je nižší než cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým posudkem na částku 113.355.215. Cílem privatizace je naplnění předchozích privatizačních příslibů, posílení rozpočtu města v roce 2021 a vytvoření rezervy finančních prostředků pro rozvoj bydlení v České Třebové v nejbližších letech.

Zastupitelstvo města Česká Třebová tak na svém včerejším jednání schválilo záměr prodeje pozemků:

-stpč. 3505, jehož součástí je budova čp. 1983, objekt k bydlení, za cenu 16.248.771 Kč

-stpč. 3506, jehož součástí je budova čp. 1982, objekt k bydlení, za cenu 15.203.470 Kč

-stpč. 3507, jehož součástí je budova čp. 1981, objekt k bydlení, za cenu 15.311.083 Kč

-stpč. 3508, jehož součástí je budova čp. 1980, objekt k bydlení, za cenu 14.723.112 Kč

-stpč. 3509, jehož součástí je budova čp. 1979, objekt k bydlení, za cenu 16.069.332 Kč

Na základě usnesení zastupitelstva budou při výběru nabyvatele upřednostněna právnická osoba tvořená výlučně stávajícími nájemníky, která odkoupí všechny nabízené nemovitosti. Tato právnická osoba se v kupní smlouvě zaváže pro případ, že dojde k převodu bytu (členského podílu) v době kratší než pět let od privatizace, že doplatí městu Česká Třebová slevu na kupní ceně za konkrétní byt. Kupní cena bude splacena na účet města do 15.12.2021. Převod nemovitostí bude uskutečněn po úplném zaplacení kupní ceny.

jezevcik
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 20.4.2021 / 20.4.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém